تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۲ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۶:۱۳ ق.ظ
کدخبر : 425:: بازدید849:: بامدیریت:فرهاد نظری

وظایف تکنسین بیهوشی…-بهنام کریمی پاشاکی

وظایف تکنسین بیهوشی…-بهنام کریمی پاشاکی

وظایف کلی:-نیاز های بیمار را در مراحل قبل-حین و بعد از بیهوشی مورد بررسی قراردهد.
-در تعالی بهداشت-حفظ سلامتی و ارتقای سطح مراقبت در حد مطلوب ورضایت مندی بیمار کوشا باشد.
-در نجات جان بیماران در فوریت ها نقش موثری ایفا کند.
-در بخش مراقبت های پس از بیهوشی(PACU) به انحو احسن انجام وظیفه نماید.
-درآموزش بیمار-خانواده و سایر افراد بر حسب نیاز پیش قدم باشد.
-به ارتباط مناسب با بیمار-خانواده و اطرافیان اهمیت بدهد.
وظایف حرفه ای دانش آموختگان رشته یهوشبری(TASK ANALYSIS) یا وظایف تکنسینبیهوشی:
الف)بررسی و شناخت بیمار قبل از عمل:
-نقش مراقبتی.
-بدست آوردن اطلاعات و سابقه ی بیمار.
-تعیین نیاز های بیمار.
-کنترل پرونده بیمار.
-تجزیه و تحلیل اطلاعات و گزارش موارد به پزشک بیهوشی.
ب)مراقبت های قبل از بیهوشی:
-آمایش ماشین بیهوشی-وسایل و تجهیزات اتاق عمل و مراقبتهای ویژه مراقبت
های ویژه پس از بیهوشی و اطمینان یافتن از کارائی و سلامت آن ها.
-گندزدایی-سترون سازی و تمیز کردن وسایل مورد نیاز بخش بیهوشی.
-اطمینان از پر بودن سیلندرهای گاز طبی.
-آماده کردن دستگاه ساکشن و دستگاههای مختلف پایش مانند(پالس اکسی متری-کاپنوگراف و ….).
-آماده کردن داروها و محلول های تزریقی و گزارش کمبودها به مسئول مربوطه.
-آماده کردن وسایل تزریقات و کمک به باز نمودن خط وریدی مناسب.
-دقت درپایش علائم حیاتی بیمار(نبض-فشار خون-دمای بدن-تنفس و….).
-کنترل بیمار از نظر آمادگی های قبل از عمل(نا شتابودن(N.P.O)-نداشتن عضومصنوعی مانند دندان مصنوعی و….).
-همراهی و انتقال بیمار از روی برانکارد به روی تخت جراحی.
-کمک و همراهی متخصص بیهوشی در القای بیهوشی و انجام بیحسی ناحیه ای.
-کمک در تغییر وضعیت دادن بیمار(POSITION).
-سعی در رفع نگرانی و تشویق بیمار و فراهم ساختن راحتی و آسایش بیمار.
ج)مراقبت های حین بیهوشی:
-پایش مداوم علائم حیاتی و ثبت آن.
-کنترل میزان جذب و دفع مایعات و ثبت آن.
-بررسی بیمار از نظر احتمال وجود علائم هایپوکسمی و گزارش مواردغیر طبیعی.
-کنترل و اطمینان یافتن از کارائی دستگاهها و میزان جریان گازها و گزارش موارد غیرطبیعی.
-کنترل راههای هوایی بیمار.
-بررسی بیمار از نظر خونریزی و گزارش موارد غیر طبیعی.
-پیشگیری از انتقال و انتشار عفونت.
-پیشگیری از آسیب های وارده به اعضای بدن(خراش قرینه-سوختگی باوسایل برقی-فشار وارده به اعصاب محیطی و….).
-گزارش سایر موارد غیر طبیعی.
د)مراقبت های بعد از بیهوشی:
-کمک و همراهی متخصص در هوش آوری بیماران.
-کنترل علائم حیاتی بیمار و گزارش موارد غیر طبیعی و ثبت آن درفرم مربوطه.
-دقت در مانیتورینگ بیمار(ریتم قلب-درصداشباع اکسیژن خون-میزان دفع ادرار و ….)وگزارش موارد غیر طبیعی.
-بررسی بیمار از نظر وجود نشانه های هایپوکسمی.
-کمک در انتقال بیمار از روی تخت عمل به روی برانکارد.
-کمک در انتقال و تحویل بیمار به مسئول واحد مراقبت های پس از بیهوشی(PACU)تحت نظر متخصص بیهوشی.
-گزارش مکتوب آخرین وضعیت بیمار(علائم حیاتی-سطح هوشیاری -رفلکس ها-خونریزی و….)به مسئول واحد مراقبتهای پس از بیهوشی.
-مراقبت از بیمار و کنترل او از نظر بازگشت رفلکس ها و ورود به مرحله هوشیاری و ثبت آن در فرم های مربوطه.
-کنترل عوارض پس از عمل و گزارش موارد غیر طبیعی.
-بکارگیری وسایل مختلف اکسیژن درمانی طبق دستور پزشک.
-رعایت اصول ایمنی و حفاظتی از بیمار.
-تکمیل فرم های مربوطه و درج آن در پرونده بیمار.
-تهیه و آماده سازی وسایل -تجهیزات و داروهای مورد نیاز واحدمراقبت های پس ازبیهوشی(PACU).
-تحویل بیمار به بخش پس از هوشیاری کامل با اجازه کتبی پزشک بیهوشی.
-کمک در احیا قلبی_ریوی و مغزی (CPCR)بیماران در بخش های مختلف بیمارستان زیر نظر متخصص بیهوشی و پزشک معالج.

بهنام کریمی پاشاکی
منبع:وبلاگ بیهوشی و مراقبت های ویژه

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.