تاریخ انتشار :شنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۲.::. ساعت : ۶:۰۶ ق.ظ
کدخبر : 4085:: بازدید446:: بامدیریت:فرهاد نظری

تاریخ گیلان-فرهادنجفی اصلی پاشاکی

تاریخ گیلان

سرزمین گیلان باپیشینه ی تاریخی خود،درطول قرون واعصارازموج وقایع وجریانات تاریخی که دامنگیرپهنه ی وسیع ایران شده برکنارنبوده است،جریاناتی که گاه به طورمستقیم وگاه به طورمستقیم براین ایالت تاثیرگزاربوده است.تاریخ گیلان درطول تاریخ شاهدشکل گیری وزوا ل حکومت های محلی متعددی بوده است.این حکومت ها گاه پیروحکومت مرزی ایران بودندودرمواردی نیزازسرسپردن به قیمومت حکومت مرکزی شانه خالی می کردند.درحالی که این حکومت هاازحضوررقبای محلی نیزمصون نبودند…

فرهادنجفی اصلی-کارشناس جغرافیا(برنامه ریزی روستایی)

ادامه مطلب را ازاینجا دانلودنماییدتاریخ گیلانتاریخ گیلانمنبع:noormags.com

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.