تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۲ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۴:۵۴ ب.ظ
کدخبر : 396:: بازدید276:: بامدیریت:فرهاد نظری

یادی ازاوست محمدهمتی پاشاکی

یادی ازاوست محمدهمتی پاشاکی

یادی ازاوست محمدهمتی پاشاکی-مرحوم استادمحمد همتی پاشاکی درجوانی حرفه اش سلمانی بوده،بعد به گیل تجربه روی می آورد یعنی توسط بعضی ازگیاهان مثل سیاه اوه (سیاه آب) ، سیاه پریشان وگوزاله دارو می ساخت وبا فشکل اوه (آب برنج) مخلوط وداخل کیسه پارچه ای ریخته ،وبدین ترتیب پماد ی تهیه می کردو آن را برای درمان زخم ها مثل تشک چرکین یا تشک کوری یا گره (جایی ازبدن که دارای غده کوچک چرکی بود)به کارمی برد.الان هم این گیاهان دربعضی ازمناطق پاشاکی وجود دارد.

تهيه مطلب ازمديرسايت

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.