تاریخ انتشار :پنج شنبه ۱۴ دی ۹۱.::. ساعت : ۱۰:۴۸ ق.ظ
کدخبر : 3842:: بازدید535:: بامدیریت:فرهاد نظری

اولین بهدارى دولتى درپایین محله پاشاکى

اولین بهدارى دولتى درپایین محله پاشاکى

درتابستان ۱۳۳۵قوام السلطنه ،وثوق وامینى هاکه ازمالکان پایین محله پاشاکى بودند،زمینی راجهت ساخت بهداری،جلومنزل آقاى امیرعلى صدیقى درنظرگرفتندوبعدازیک سال بهدارى ساخته شدکه داراى یک اطاق پزشک ویک اطاق انتظارواطاق کمک پزشک وتزریقات وداروخانه بود.

هزینه ساخت بهداری وپزشک وکادر بهدارى بر عهده خانواده وثوق بوده وهمچنین به مدت ده سال بیماران رایگان دارو دریافت می کردند وویزیت نیزمجانی بود.

امابعدازدراختیارگرفتن بهداری توسط سازمان شیروخورشید،دیگر دارورایگان دراختیاربیماران قرارنمی گرفت.

کادربهدارى عبارت بودنداز: دکترخوشنویس رییس بهدارى،سیدکوچک آقایوسفى کمک پزشک وتزریقات،آقاى شوکتى مسئول داروخانه این بهدارى تاسال ۱۳۶۵فعالیت داشته وبعدکم کم بسته شد.

گردآورنده:فیروزقسمتی زاده پاشاکی

یادش بخیر خیلی ها از اینجا خاطره دارند خاطرات خوب و خاطرات بد…دکتر کنارسری دکتر وارتان با آن سبیلهای کلفت و احساسات انقلابی و چپی اش دکتر اکرام حسین بنگلادشی با آن دامن پوشیدنش و آن خانم سیاه کشمشی اش…مرحوم کوچک آقا یوسفی مرحوم عزیز و کریم شوکتی وخانم سیما حق پرست و خانم فرهادی و آقای سعیدی از سیاهکل و حسن واحدی که هیچ وقت استخدام بهزیستی نشد و سرکارخانم برجعلی زاده که در اینجا زحمت ها کشیدند…حتما بچه های نصر اله آباد و شیخعلی بست و بازقلعه و تازه آباد و لات محله و پشتاسرا و کرد محله و گوشکجان وبالا شاده و پایین شاده وپاشاکی بالا و پایین و حتی چهارده از اینجا خاطره دارند…یادش بخیر…که البته می شد اینجا را سرپا نگه داشت با اندکی خرج و همت مسئولین حتی برای یک آمپول زدن ساده حتی برای خانه بهداشت…اینجا گوشه ای از خاطرات من و شماست اما افسوس و صد افسوس که ان درمانگاه به این شکل درآمده

منبع:وبلاگ پاشاکی جی

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.