تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۲ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۴:۳۶ ب.ظ
کدخبر : 383:: بازدید596:: بامدیریت:فرهاد نظری

طایفه ملایی ها-رحیم علی ملایی پاشاکی

طایفه ملایی ها

رحیم علی ملایی پاشاکی که جدآن کربلایی(کبل) محمدقلی ملایی بوده می گوید:اولین طایفه(بن چاق پاشاکی) ملایی ها واستویی بودند.پدرپدرمشهدی قربان رشیدی ،پدرشیخ حسین محمدی،حسن پدرجعفرمحمدی ،میزااحمدپدرکدخدامحمدقلی ملایی بودند که بعداکدخدامحمدقلی شهرتش شبدینی شد.که الان جهانگیرملایی ورحیم علی ملایی به همین شهرت هستند.لازم به ذکراست که کبل محمدقلی ملایی پدربزرگ رحیم علی ملایی باپای پیاده به کربلارفت ودیگربه زادگاه خودمراجعه نکرد.

به نقل ازرحیم علی ملایی پاشاکی

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.