تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۲ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۴:۳۳ ب.ظ
کدخبر : 381:: بازدید304:: بامدیریت:فرهاد نظری

خشونت درکودکان-سهیلا کریمی پاشاکی

خشونت درکودکان-سهیلا کریمی پاشاکی

واژه خشونت،باعث ایجاد احساسی ناخوشا یند درافرادی می شود که طی دوران کودکی، مورد تمسخر و بی توجهی همبازی ها یا همکلاسی های خود قرار گرفته اند.تمسخری ساده،ممکن است منجر به واکنش شدیدی شود که دامنه آن از اهانتی لفظی تا خشونت فیزیکی، متغیر است. قربا نیان خشونت، احساس می کنند که بزرگسالان اهمیتی برای مشکل آ نها قائل نیستند. کودکان خشونت گرا، سعی می کنند از طریق خشونت فیزیکی یا لفظی، برکودکان دیگر مسلط شوند. آنها ممکن است عصبانی، نگران، آزرده ونا امید از خود باشند، اما قادر به برخورد با این احساسات نبوده و یا رفتارهای خشونت آمیز را از الگو های شخصیتی خاصی آموخته با شند. آ نها برای خروج از وضعیت نامطلوب روحی خود،از خشونت لفظی یا فیزیکی استفاده کرده ودیگران را آزارمی دهند. خشونت می تواند موجب بروزحوادث فاجعه آمیزی در میا ن کودکان شود. خشونت می تواند نقش مخربی در زندگی کودکان مدرسه ای داشته باشد .
چه کودکانی خشونت گرا هستند
والدین و اشخاصی که الگوی رفتاری کودک به شمارمی آیند، نقش مهمی دراین زمینه دارند. کودکان ناسازگار در زندگی روزمره خانواده خود دریابند که والدین شان ازطریق خشونت به خواسته های خویش می رسند، لذا ازآن ها تقلید می کنند هنگامی که والدین برای تسلیم کردن فرزند شان می آموزند که اعمال خشونت راهی موثربرای رسیدن به هدف است. بنابراین، اگر کودکی ازسوی والدین خود تحت خشونت فیزیکی یا لفظی قرار گیرد، به نوبه خود کودک ضعیف تری را خواهد یافت تانسبت به او خشونت ورزد. برخی از متخصصان معتقدند یادگیری خشونت از طریق شخصیت های فیلم های تلویزیونی و سینمایی امکان پذیر است. خشونت گرایی می تواند درسراسر زندگی حضور داشته ودر سنین جوانی باعث تمایل آن ها به ارتکاب جرائم مختلف شود.
مدارس،مکانی مناسب برای خشونت
تمام مدارس باید برای مبارزه باخشونت برنامه ای خاص داشته باشند .موارد خشونت ،بیشتر در مسیر رفت و آمد مدرسه ویا داخل واطراف مدارسی که فاقد سطحی مطلوب هستند، روی می دهند. کودکانی که مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، می گویند درمسیر رفت و آمد مدرسه یا هنگامی که در انتظار سرویس مدرسه هستند، مورد تمسخر قرار می گیرند، کتک می خورند و وسایل شان ربوده می شود. آن ها به دلیل بروزاین مشکلات و یا وحشت ازآزار دیگران، از مدرسه غیبت می کنند .این نوع وحشت ازمدرسه، نشانه حضورپدیده خشونت و ناسازگاری درمدرسه آن ها است. یکی از تکان دهنده ترین یافته های به دست آمده از تحقیقات انجام شده در باره کودکان قربانی خشونت، این است که آن ها فکر می کنند مدرسه هیچ تلاشی برای مبارزه با خشونت انجام نمی دهد .اکثر این کودکان خود را بی پناه یافته ونمی دانند هنگامی که مورد اذیت قرار می گیرند، باید به چه کسی مراجعه کنند.
اجرای برنامه مبارزه با خشونت درمدرسه
برخی مدیران مدارس تصور می کنند که با اخراج کودکان خشونت گرا و ناسازگار از مدرسه قادربه حل این معضل هستند،در حالی که مسئله پیچیده تر از آن است که چنین برخوردهایی قادر به حل آن باشد. حل این معضل به برنامه ای جامعه نیاز دارد که می بایستی با همکاریاولیا»ومربیان اجرا شود. هدف چنین برنامه ای عبارت است از :
۱- کاهش وقوع خشونت وناسازگاری درداخل وخارج مدرسه ۲-جلوگیری ازوقوع خشونت درآینده
قربانیان خشونت باید در محیط مدرسه احساس آرامش کنند وکودکان ناسازگارنیزباید روش مناسب اظهاروجود را بیاموزند. اولیا» ومربیان باید به اهمیت خشونت وناسازگاری پی ببرند. تهیه پرسشنامه وتکمیل آن توسط دانش آموزان ، باعث می شود اولیا» ومربیان از وجود این مسئله مطلع شده و قادر به برنامه ریزی برای مبارزه با آن نا موفق خواهد بود.برنامه های جامع مبارزه با خشونت در مدرسه دارای سه جز» اصلی هستند:
۱- قوانین مشخص ۲- تقویت دانش آموزانی که از این قوانین اطاعت می کنند ۳-مجازات دانش آموزانی که از این قوانین تبعیت نمی کنند.
اولین گام دراجرای برنامه ای اصلاحی ،آموزش دادن کارکنان مدرسه است.آموزش کارکنان مدرسه باید شامل ارائه الگوهای رفتاری ،استراتژی های مداخله گرایانه وحمایت از قربانیان خشونت باشد .مطالعه انواع کتاب و تماشای فیلم های مرتبط با این موضوع ،بسیار مفید است.برای مبارزه با خشونت و ناسازگاری در محیط مدرسه باید برنامه ای جامع تهیه شود. توانایی های یک معلم در موفقیت این برنامه،اهمیت بسیاری دارد. همانطور که والدین در محیط خانه الگوی رفتاری فرزند خود به شمار می آیند،معلمان نیز در محیط مدرسه از چنین موقعیتی برخوردارند. کلاس هایی که معلمان آن ها محیطی دوستانه درآن ها ایجاد کرده، قوانین مشخصی برای مبارزه با ناسازگاری ارائه می دهند ودراجرای قوانین قاطعیت دارند، پیام های مفیدی برای دانش آموزان دارند. معلمان باید از ماهیت خشونت و قربا نیان آن آگاه شوند و بدانند که کودکان چه زمانی به کمک احتیاج دارند. تشویق های کلامی (تحسین) رفتارهای شایسته، یکی از راه هایی است که به دانش آموزان نشان می دهد، رفتار محترمانه با دیگران عملی بسیار شایسته است. همواره دانش آموزانی را که چنین رفتاری دارند،مورد تحسین قرار دهید. معلمان باید به شاگردان خود نشان دهند که تمامی دانش آموزان کلاس مورد احترام آن ها بوده وباید به یکدیگر احترام بگذارند.

سهیلا کریمی پاشاکی
دبستان شهیدان نصیری-ناحیه ۳کرج
منبع:روزنامه شاپرک

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.