تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۲ دی ۹۱.::. ساعت : ۶:۵۵ ق.ظ
کدخبر : 3808:: بازدید524:: بامدیریت:فرهاد نظری

شب اول عروسی درپاشاکی

مراسم شب اول عروسی درپاشاکی

شب اول ،چندنفرازدوستان نزدیک مهمان عروس خانم درمنزل عروس می مانندو وتانیمه های شب ،شادی وپایکوبی می کنندوصبح دوستان عروس خانم ازمنزل خارج می شوند.البته پذیرایی صبحانه ونهارافرادمهمان به عهده عروس خانم است.صبح زودعروس خانم بیدارشده سماورراروشن وصبحانه رابرای همه آماده می کند.امافردای آنروزمادردامادازتمام بستگان نزدیک دعوت می کندتاجشن جهزیه بین فامیل به طریقی تقسیم شود،بعددخترخانمهاکادویی که برای هرشخص فامیل جداتعیین شده ،به او می رساندند.بعدازیک روزمادرعروس، دامادوعروس رابه صرف شام یانهاردعوت می کندودراینجامراسم عروسی به پایان می رسدوازفرداکاروکوشش وزندگی دوباره اغازمی شود.

گردآورنده:آقای فيروزقسمتی زاده پاشاکی
نگارش:فرهادنظری

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.