تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۲ دی ۹۱.::. ساعت : ۶:۵۹ ق.ظ
کدخبر : 3793:: بازدید214:: بامدیریت:فرهاد نظری

قراردادبامطرب خانواده داماددرپاشاکی

عروسی وموسیقی

بعدازصحبت های طرفین پدر دامادبانوازندگان قراردادمی بست که مراسم جشن وسروررا برعهده بگیرندامادرعوض پولی که درمجالس درموقع اجرای برنامه نوازندگان ازمهمانهاجمع آوری می شدمتعلق به آن هابود.خریدلوازم پذیرایی وشیرینی و پذیرایی از مهمانان بیرون به عهده خانواده دامادبودوبعدازبسته شدن قرارداد بین نوازندگان وپدردامادغروب همان روزپنجشنبه یادوشنبه نوازندگان درخانه دامادآمده وبادمیدن درسازبادی آهنگ شروع عروسی رااعلام می کردند. وبانواختن سازنشان می دادند که مراسم عروسی رسماشروع شده است.شب های اول تاسوم درجلسات داخلی مثل رفتن به منزل عروس خانم دربعدازظهرواجرای مراسم جشن وسروربرای اعضای خانواده عروس ودرشبها هم منزل دامادبرنامه اجرامی کردند.ازشب چهارم برنامه دعوت خواهی فامیلی شروع می شدکه اوایل نوبت بزرگترهای خانواده و ازروزپنجم به بعدنوبت جوانان پسروگاهی جوانان دخترپذیرایی به عمل می آمدونوازندگان هم برای هرکدام به نوبت خودبرایشان هنرنمایی می کردندوشب هفتم مراسم حنابندان شروع می شد.

گردآورنده:آقای فيروزقسمتی زاده پاشاکی
نگارش:فرهادنظری

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.