تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۲ دی ۹۱.::. ساعت : ۷:۰۲ ق.ظ
کدخبر : 3777:: بازدید677:: بامدیریت:فرهاد نظری

مراسم عیدی برای عروس خانم درپاشاکی

مراسم عیدی برای عروسی

باگذشتن سه چهارروزازعیدنوروز دیدارهای گروهی نزدعروس خانم وتقدیم هدایای نوروزی به عروس خانم که یکی ازرسم های دیرین مردم پاشاکی است،شروع می شود.طبق قرارخانواده دامادباخانواده عروس برنامه ریزی می شودکه شب اول ریش سفیدان ازطرف دامادبه دیدارعروس رفته ودرشب دوم خانم های بزرگسال به دیدارعروس خانم وشب سوم جوانان ودوستان داماددردعوت خواهی، منزل عروس حاضرمی شوندودرشب چهارم دختران طرف دامادودوستان عروس به دیدارخانواده عروس رفته وباتقدیم هدایای نوروزی وتبریک سال نوتانیمه های شب به شادی وسرورمی پردازندوبعدمبلغ وهدایای جمع شده رالیست نموده تحویل پدریامادرعروس می دهند.

گردآورنده:آقای فيروزقسمتی زاده پاشاکی
نگارش:فرهادنظری

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.