تاریخ انتشار :پنج شنبه ۷ دی ۹۱.::. ساعت : ۸:۳۰ ق.ظ
کدخبر : 3441:: بازدید539:: بامدیریت:فرهاد نظری

بهره برداری از منابع آب-محمدحسین کریمی پاشاکی

استراتژی آب مجازی-بهره برداری از منابع آب-تصفیه و بهسازی زه آبهای کشاورزی

بهینه سازی بهره برداری از منابع آب با استفاده از الگوی برنامه ریزی خطی
کمبود منابع آب قابل دسترس در کشور و نیز پراکنش نامتناسب آن، لزوم استفاده از مدیریت بهینه منابع آب را نمایان می سازد، بدین منظور باید قوانین مناسبی برای بهره برداری از رودخانه ها و مخازن سدها به عنوان یکی از مهم ترین اجزای سیستم های منابع آب اتخاذ گردد. بکارگیری چنین قوانینی باعث ایجاد تعادل بین منابع محدود موجود و مصارف بالا، بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی،شهری و صنعتی و در نهایت نیل به توسعه پایدار در مدیریت منابع آب خواهد شد. در این راستا استفاده از الگوی برنامه ریزی خطی به منظور بهینه سازی بهره برداری از منابع آب، به دلیل سادگی و کاربردی بودن این روش از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد.در این پژوهش، برخی از مهم ترین مدل های برنامه ریزی خطی سیستم های رودخانه و مخازن سدها بیان گردیده و سپس با ارائه یک مسئله کاربردی، الگویی جهت بهینه سازی بهره برداری و تخصیص آب از مخازن تک منظوره تدوین شده است. تابع هدف در مسئله مذکور، عبارت است از تعیین حجم آب انتقالی از مخزن سد به زمین های کشاورزی به نحوی که هزینه کل طرح انتقال، حداقل گردد. این مدل با استفاده از برنامه نویسی در محیط نرم افزار Lingo10 انجام و با استفاده از نتایج حاصله، الگوهایی برای مدیریت و برنامه ریزی بهره برداری از منابع آب پیشنهاد گردیده است

نویسند‌گان:
[ محمدحسین کریمی پاشاکی ] – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
[ علی صارمی ] – عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

منبع:www.iran-eng.com

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.