تاریخ انتشار :دوشنبه ۴ دی ۹۱.::. ساعت : ۷:۱۶ ب.ظ
کدخبر : 3341:: بازدید329:: بامدیریت:فرهاد نظری

اشکل شالی زرد…-فرهادنظری

در ندای باران بهار / نغمه ی نوازشش بر بام ها/

درکوه و برزن ودمن / مستی کند بنفشه وریحان ها/

دردستان سبز،دار و درخت / پرنده درعطوفتش محتاج ها/

دربنای چلچله ی راه سفر/ درجدارکاهگل منزل ها/

دراطاعت، احترام به والدین / کیمیاشد،هرعمل پژواک ها/

درچرخش دوار،سنگ آسیاب / خواب شیرین را درچشم ها/

در اَیاز صبحدم و شی غروب / آراسته سبزه وچمن به آن ها/

درآواز نرم پاپو تی تی! / صوت زیبا آشنا درگوش ها/

در ربیع،همهمه ی قورباغه ها / بهترین،زیباترین خوشخوان ها/

در ازدحام ماکیان مختلف / عهدی لبالب درمحیط خانه ها/

درسوتکِ اشکل شالی زرد / که دمیدن اندرآن، تکرارها/

درچشمه ی ملاصفی فالی زنند / آن دختران،در پی همتا ها/

در یاد بازار محلی محل / فاضل وفرهاد،یخ بهشت فریادها/

در زنگِ لوله ی، گالی بام / نوشمکِ عهد قدیم در یادها/

درلهجه ی شیرین و اصیل / کم کمک دروادی نسیان ها/

درقار و قارکَشکَرت! / مژده ی رسیدن مهمان ها/

درکودکِ،جارو به دست / این نویدشادی میزبان ها/

درخیالت می تراود فرهاد! / خاطرات نیلگون، در رنگها/

سروده فرهادنظری پاشاکی

پانویس:

دار-درخت
کش کرت-کلاغ
شی-شبنم
ایاز- شبنم
زنگ لوله-قندیل
اشکل-ساقه برنج،نی شالیزار پاپوتی تی- پرنده ای به نام فاخته
یخ بهشت-یخ دربهشت
ملاصفی-زیارتگاهی درپاشاکی

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.