تاریخ انتشار :یکشنبه ۳ دی ۹۱.::. ساعت : ۲:۵۴ ب.ظ
کدخبر : 3271:: بازدید880:: بامدیریت:فرهاد نظری

بررسی جایگاه وجه التزام درکنوانسیون بین المللی کالا-رضامقصودی

بررسی جایگاه وجه التزام در کنوانسیون بین المللی کالا

بررسی جایگاه وجه التزام درکنوانسیون بین المللی کالا-رضامقصودی

بررسی جایگاه وجه التزام در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CISG)
چکیده: وجه التزام یا شرط خسارت یک توافق تبعی مقطوع است که جایگزین قواعد خسارت می شود. قواعد خسارت در مواد ‎۷۴ الی ‎۷۶ کنوانسیون ‎۱۹۸۰ بیع بین المللی کالا تصریح شده است که در چاچوب خسارات قابل پیشی بینی به اعمال اصل جبران کامل خسارت می پردازد. مقررات خسارت در CISG درباره توافق متعاقدین بر خسارت مطلبی ندارد، اما تشخیص موضع کنوانسیون مورد استفاده قرار گیرد. اصل آزادی متعاقدین و اعمال قواعد تجارت بین الملل به عنوان جایگزین موارد مسکوت در کنوانسیون مورد توجه باشد. با این وجود اختلافات سیستم های حقوقی گوناگون و رویکرد متفاوت آنها درباره اعتبار مطلق یا نسبی وجه التزام در انعقاد و اجرای کنوانسیون نمود یافته است و کنوانسیون را به قوانین ملی کشورها معطوف نموده است.

رضا مقصودی پاشاکی
منبع http://sdil.org

 تحصیلات آقای رضا مقصودی پاشاکی

۱- کارشناسی رشته حقوق از دانشگاه تهران سال ۱۳۷۷
۲- کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی سال ۱۳۸۰
۳- دکتری رشته حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی سال ۱۳۸۸

 جدیدترین تالیفات آقای رضا مقصودی پاشاکی

۱- مقاله دکترین دادگاه نامناسب در حقوق بین الملل خصوصی ، مجله نامه مفید حقوق تطبیقی،۱۳۹۱
۲- مقاله شروط صلاحیت در حقوق بین الملل خصوصی، مجله پژوهشنامه حقوقی،۱۳۸۹
۳- مقاله تعدیل وجه التزام در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس، مجله پژوهشنامه حقوقی،۱۳۹۰
۴- مقاله قاعده مطلوب در حقوق بین الملل خصوصی، ارج نامه دکتر نجادعلی الماسی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۱
۵- مقاله موانع اعمال صلاحیت در حقوق بین الملل خصوصی، مجله اندیشه های حقوق خصوصی، ۱۳۹۱
۶-مقاله تحلیلی اقتصادی بر تعدیل شرط کیفری، همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان، ۱۳۸۹
۷- مقاله وجه الزام قضایی در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس، همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان، ۱۳۸۹
۸- مقاله مطالعه تطبیقی نبرد فرم ها( ضرورت انطباق میان ایجاب و قبول) همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان، ۱۳۹۱
۹- مقاله مشترک با خانم مهسا دروی، برتری رویکرد تقصیر بر مسوولیت مطللق در حقوق قراردادهای ایالات متحده، مورد پذیرش در مجله پژوهشنامه اندیشه های حقوقی، دانشگاه قزوین،

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.