تاریخ انتشار :یکشنبه ۳ دی ۹۱.::. ساعت : ۳:۰۴ ب.ظ
کدخبر : 3267:: بازدید333:: بامدیریت:فرهاد نظری

بررسی کارایی حذف فلزات سنگین- فریدون افلاکی پاشاکی

 بررسی کارایی حذف فلزات سنگین در فاضلاب پالایشگاه گاز بیدبلند در اثر تصفیه با گیاه نی

یکی از مهم ترین مشکلات جهانی که بویژه در ایران با توجه به اقلیم خشک آن بیشتر نمود پیدا کرده، مشکل کمبود آب است. این مساله با توجه به بحث تخلیه فاضلاب ها و بویژه فاضلاب های صنعتی به دلیل ماهیت سمیشان به محیط زیست اهمیت تصفیه فاضلاب را دو چندان می کند. فلزات سنگین همچون کادمیم، سرب و وانادیم بخشی از نفت و به تبع آن فاضلاب حاصل از آن را تشکیل می دهند و از مهمترین آلاینده های صنایع نفت و گاز محسوب می شوند. در این مطالعه کارایی حذف فلزات سنگین Cd، Pb و V از فاضلاب پالایشگاه گاز بیدبلند با روش طبیعی (تالابی) مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور نمونه های فاضلاب خروجی پالایشگاه و نیز نمونه های گیاه نی از طبیعت برداشت شد. نمونه های فاضلاب ورودی به مخزن تصفیه و نیز نمونه های فاضلاب بعد از زمان ماندهای ۲، ۶ و ۱۰ روز جمع آوری و پس از آماده سازی و هضم اسیدی نمونه ها، غلظت فلزات سنگین Cd، Pb و V در فاضلاب اندازه گیری شد. طبق نتایج به دست آمده وانادیم با ۶۶% بیشترین میزان کاهش را دارا بود و درصد کاهش سرب و کادمیم به ترتیب ۶۱% و ۵۹% بود. همچنین مشخص شد زمان ماند مناسب برای حذف فلزات ۶ روز است. تصفیه با این روش استاندارد خروجی فلزات سنگین مذکور را برای دفع این فاضلاب ها به آب های سطحی، چاه های جاذب و مصارف کشاورزی حمایت می کند. طبق نتایج حاصله روش تصفیه با گیاه نی برای کاهش فلزات سنگین Cd، Pb و V فاضلاب پالایشگاه گاز بیدبلند پیشنهاد می شود.

مجید آتشگاهی, امیرحسین حمیدیان, نعمت اله خراسانی, فریدون افلاکی پاشاکی,محمدمحمدنژادمطلق

منبع http://www.sid.ir

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.