تاریخ انتشار :یکشنبه ۳ دی ۹۱.::. ساعت : ۳:۰۷ ب.ظ
کدخبر : 3266:: بازدید675:: بامدیریت:فرهاد نظری

مبانی و اصول مقدماتی تکنیک های کشت سلول-پژمان عباسی پاشاکی

مبانی و اصول مقدماتی تکنیک های کشت سلول

 مبانی و اصول مقدماتی تکنیک های کشت سلول-پژمان عباسی پاشاکی

کاربردهای کشت سلول،شاید از خود سؤال کنیم که چرا سلول ها را کشت می دهیم؟

یکی از اهداف کشت سلولی مطالعه سلول ها از نظر نحوه رشد، نیازهای غذایی و علل توقف رشد آنهاست . بنابراین برای مطالعه چرخه رشد سلولی، توسعه روش های کنترل رشد سلول های سرطانی و تعدیل بیان ژنها نیاز به کشت این سلول ها در محیط خارج بدن می باشد یکی دیگر از کاربردهای کشت سلولی، مطالعه تکامل جانداران است. اینکه چگونه یک سلول لقاح یافته می تواند به جانداری پرسلولی تبدیل شود که هر یک از سلول ها ی آن از نظرمورفولوژی و خصوصیات دیگر با هم متفاوت باشند. برای پاسخ به این سؤال می توان این سلول لقاح یافته را در محیط آزمایشگاهی کشت داد و مراحل مختلف تکامل و تمایز آن را بررسی نمود. با کمک کشت سلولی می توان سلول هایی تهیه نمود که در مراحل مختلف تمایز قرار دارند و به کمک هورمون ها و فاکتورهای رشد می توانند به سلول ها ی دیگری متمایز شوند. انجام بعضی از مطالعات ژنتیکی از جمله تولید حیوانات ترانس ژنیکی که بتوانند ژنهای خاصی را بیان کنند فقط با کمک تکنیک کشت سلولی امکان پذیر است. در این مطالعات برای وارد کردن یک ژن بیگانه به داخل ژنوم سلول های بنیادی رویانی از کشت سلولی استفاده می شود. بعلاوه تکنولوژی ممزوج کردن سلول ها که عمدتاً در تولید آنتی بادیهای مونوکلونال کاربرد دارد و همچنین انجام آزمایشات سم شناسی نیاز به کشت ونگهداری این سلول ها در محیط آزمایشگاهی دارد واکسیناسیون در مبارزه با بیماریهای ویروسی حائز اهمیت است و توسعه کشت سلولی تأثیر بسزایی در تولید واکسن های ویروسی داشته است، بطوریکه امروزه تولید واکسنهای ویروسی تخفیف یافته منحصراً به کمک کشت سلولی انجام می پذیرد. تیره های سلول تولید شده از سلول های پوششی کلیه گاو ۲ وسلول های پوششی کلیه سگ۳ از سلول های مهمی هستند که کشت آنها به صورت استاندارددرآمده و امروزه برای تولید واکسن های تخفیف حدت یافته ویروسی به کار می روند. امروزه روش های مناسبی برای کشت این سلول در محیط های فاقد سرم ایجاد شده است که علاوه بر کاهش هزینه تولید واکسن باعث اطمینان از عدم آلودگی آن با سایر عوامل عفونی و کنترل صحیح شرایط تولید واکسن می شود.

پژمان عباسی پاشاکی

منبع: iranbiotechnology.persianblog.ir

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.