تاریخ انتشار :جمعه ۱ دی ۹۱.::. ساعت : ۳:۰۳ ب.ظ
کدخبر : 3215:: بازدید277:: بامدیریت:فرهاد نظری

اولین تاسیس کتابخانه عمومی درپاشاکی

اولین تاسیس کتابخانه عمومی درپاشاکی

اولین تاسیس کتابخانه عمومی درپاشاکی

کتابخانه عمومی درسال۱۳۵۲به کمک جوانان محل درپاشاکی بالا تاسیس شد.تابدین وسیله جوانان بتوانندبه کتابهای گوناگون دسترسی داشته باشند.کتابهای موجوددرکتابخانه بیشترشامل رمان، علمی، مذهبی، وشعربود.درسالهای اول ،کتابخانه درمسجددایر،بعد به طبقه ی بالای ساختمان بانک صادرات انتقال یافت.واعضا کتابخانه به طوررایگان کتاب به امانت می گرفتندوهرساله درفصل تابستان «گردآورنده این مطلب»  به عنوان  عضوهیئت امنادردفترکل ،ازکتابخانه بازدید کرده وهرساله یک مسئول گردشی نیز داشت.اعضای هیئت امنای کتابخانه عبارت بودنداز:فیروزقسمتی زاده،خسروکریمی، سهراب منصوری، داودکریمی نیا

گردآورنده:آقای فیروزقسمتی زاده پاشاکی

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.