تاریخ انتشار :جمعه ۱ دی ۹۱.::. ساعت : ۲:۵۹ ب.ظ
کدخبر : 3212:: بازدید581:: بامدیریت:فرهاد نظری

اشعارعامیانه روستای پاشاکی1-کیومرث شمسی پورپاشاکی

اشعارعامیانه روستای پاشاکی-کیومرث شمسی پورپاشاکی

بهارونوبهارونوبهارون/

هألی تتی تتی کونأ ،کنجوکنارون/

کافرماره دارم،ظالم برارون/

ترسم مره بکوند،تیربارون/

ریزه ریحون،شیمی باغه بکشتم/

می ریحون زرده بو،مو،اوه ندشتنم/

بوشوم پیش خودا،یه عرض دشتم/

همه گلدسته دشتند،موندشتم/

آسمونه ستاره ی،دو کند،دو/

خبربوما،تی براه،توکند،تو/

الهی دارم تی تو،مره بگیره/

زمین وآسمون،آروم بگیره/

اوتاقه مین بشوم،یادتوبوما/

رخته خوابأ به نام،بوی توبوما/

رخته خوابأ به نام،جایی بجایی/

کودوم کافر،سره بی تو،به نابی/

أزار داره بولنده،رزنگیره/

می یاره کوچیکه،اندرزنگیره/

هرکس میارکه بغل بگیره/

زمستون سربنه،بهاربمیره/

******************

آسمونه ستاره أی ،گله فأ ،بو

سرمی بال ویگیر،صبح نزدیکابو

سرمی بال ویگیر،بوشوبخونای

موده،تی یارکم،نیم بیگونه ی

******************

یاره ،یاره ی،تویارداری ندونی

امانت مثل خوارواری،ندونی

موتی دوره أ میجم،شوتاصواسه

چطوخوبو؟توبیداری ندونی

******************

گوله مخمال،نزن دوپا بدریا

نخورغصصای،برای مال دنیا

مال دنیا،بدنیا،ماندنینأ

طمه ازمال دنیاکندینأ

******************

زرده ملجأی،مره زرده کوتی زرد

امی خونأورون،رفتأ کوتی رفت

امی خونأورون ،بولنده ایوان

اوجورکش،کی نیشته؟ می تازه میمن

******************

گلی خالا،گلی خالا،گلی خال

هده بوسأی،که تااسبه ی کونم بار

الهی اسب بمیری،زیرایی بار

پدرجددی،نکوته ،ایجره کار

******************

سیاه قوچم،میون گله گردم

اگرسرم ببری،برنگردم

اگرسرم ببری ،گوش تاگوش

خونالودمی شوم،دورت می گردم

******************

خونأپوشته جاده ی،زنگه صداقأ

بشید،بینید،کوبنده ه خودایه

اگرمی یارکه،مره بیارید

اگرکس دیگره ،کاری ندارید

******************

ریزه ریحون ،بکأشتم،باغه شکر

دیله می وربنه،بوشوبه سفر

توده خیال نکن،خیال دیگر

موده تی یارکم،صدسال دیگر

******************

کولاق پهلوی،مودوخته دأرم

تواجباره أ ،بوشوی،موغوصه دأرم

تواجباره أ،بوشوی،چندسال بومونی

مره،تی همره ببر،تنهانمونی

******************

اوتاقه خالی کردم،توبیایی

نمدپرقالی کردم،توبیایی

دودس دارم،دوفنجان طلایی

شبوروز،انتظارم،کی بیایی

******************

بیجارکوله ،بوشوم،پا دلسکس

کلاچوکشکرت،خنده أی، بترکس

کلاچوکشکرت،خنده أ،چی دونس

آوازلاکوکون،می دل بترکس

******************

سحرپرسیدم ازگیسوی دلبر

که توخوشبوتری یامشک عنبر

برودلبر،که مودلگیرم ازتو

مره بامشک ،مسازی برابر؟

******************

خودش گلی،تی لبون دارچینی

حیفه حیفه ،تی گوله ناکس بچینی

بنال بلبل،بنال بیچاره بلبل

دهان تنگه،داری غنچه گل

******************

اگربلبل بدونه،قیمت گل

شبونأ  نصف کونه،أیه سره گل

دوتاخال خودایی،داره می یار

نشونه پادشاهی،داره می یار

******************

پاشاکی مین،فدایی داره می یار

همه هیچی،یقدری بی وفایی داره می یار

******************

اناره ی،دار واره أی ،ازدونه ی مو

سیاه زلفأ ،توداری،شونه یه مو

سیأ زلفأ هده،شونأی بکشم

وهیچ نانجأ ی نمونی، دردله مو

******************

دوتاماهی بدریا،دوش بدوشأ

یته می یارکأ،حلقه بگوشأ

خوداوندا،تومی یاره ،نکوشأ

می یاره کوچکأ،بازی بگوشأ

******************

می همره قاربکوتی،پاچ لاکو

مره بیماربکوتی ،پاچ لاکو

مره بیماربکوتی،موبمیرم

توفکریاربکوتی،پاچ لاکو

******************

عزب لاکو،تی دیم،انارمونأ

تابستونن تره ،بهارمونأ

کوره بیسأی ،تره  أفتونگیته

سنگ سورمه ی ،تی چشمون جابگیته

******************

بلندبالا!بولندی راتوداری

چلیم چل فرنگی راتوداری

******************

چلیم چل فرنگی،مال رشته

حچی بی مو ،ننشین،دونیاگذشته

******************

تلاره جور ایسای ،چادرملوسی

ندونمه دختری یانوعروسی

چکارداری توارحالم بپرسی

شکرشیرین ترم ،هرجابپرسی

******************

کوچه لاکوی!تی مو،هفت خال وهشته

دوخال تی گردنه ،بأ خأی ،تی پوشته

چقدروعدأ ی برای امروزوفردأی

ایازشومره،سرمأی بکوشته

******************

باغبونی!تی باغه ی،خیلی باغه

فکرتی باغ بکون،تی باغ خرابه

تی باغأ ،موگل کارم،گل الالأی

تی باغ حاصلأ ،برموحلالأی

******************

سرجاده،کی صدای ریزه زنگه

زیور درگردنه،لیلاقشنگه

لیلاخانم!دوابروی تومستم

توکل برخودا،دل برتوبستم

******************

دوتاسیبو،دوتانارو، دوتا،به

دوتاقاصد،سره دأ م،شیمی ده

اگردونم،شیمی لاکوی ،مره به

تلارهشتپری،سازم شیمی ده

 ******************

بقیه اشعاردرقسمت دوم

گردآورنده:آقای کیومرث شمسی پورپاشاکی

نگارش:فرهادنظری

«مطالب مرتبط»

۲ دیدگاه

 1. مدیرسایت گفت:

  سلام
  این اشعارکه توسط آقای شمسی پورگردآوری شده ،همراه بامعنی نبوده.و بااندکی ویرایش دروب قراردادم.به یاری خدا درآینده به کمک ایشان معانی اشعار را نیز قرارخواهم داد.
  باتشکر-فرهادنظری

 2. محمد علی ملائی پاشاکی گفت:

  جناب آقا ی کیومرث شمسی پورر
  با سلام و عرض ادب بخاطر اشعار عامیانه پاشاکی ، گو اینکه خیلی تلاش کردم تا معانی آنهارا پیدا کنم . اگر میشد معانی تحت اللفظی آنهارا قرا رمی دادید بیشتر ممنون می شدیم .

دیدگاه خود را به ما بگویید.