تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۱ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۱۲:۴۰ ب.ظ
کدخبر : 310:: بازدید309:: بامدیریت:فرهاد نظری

همین چرا در پاشاکی

مراسم نامزدی و عروسی در پاشاکی

همین چرا در پاشاکی

همین چرا درمجالس عروسی درزمانهای نه چندان دوردرپاشاکی برگزارمی شد.به این صورت که ،خانمی به عنوان اجراکننده همین چرا، چوبی را که قبایی به سرآن آویخته ،برکتف گذاشته وازحضارمجلس اجازه گرفته وهمین چرا راشروع می کندومی گوید:
همین چرا یک گله را ،خوش می چرانم گله را
گله ازباغ آمده ،چریده وچاق آمده ،ازراه شیرازآمده
نمی چرانم گله را،گله صاب مرده را
حضاردرمجلس دسته جمعی می گویند:چرا! نمی چرانی گله را؟
خانم اجراکننده همین چرامی گوید: من کفش ندارم
حضار:فردا می روم بازار،برات یک کفش می گیرم.توکارت راادامه بده ،گله را بچران
اجراکننده:من خوب شدنی نیستم اینجاماندنی نیستم
دردی که به دل دارم ،درمان ندارد مادر(خطاب به مجلسی ها)
باز ازاول تکرارمی شود
حضاردرمجلس:چرانمی چرانی گله را؟
اجراکننده:خانم من چادرندارد
حضار: فردامی روم بازار،براش می گیرم چادر،تاخوب شوی دختر
اجراکننده:من خوب شدنی نیستم،اینجاماندنی نیستم
وبعد…
اجراکننده همین چرایک دختری راازحضارمجلس عروسی ،انتخاب کرده واوراماچ می کند.وخانمی دیگربه عنوان همکارهمین چرابه عنوان محضردارانتخاب شده ودختری را نیزبه عنوان منشی انتخاب می کند.ومحضردار،دختری را که اجراکننده همین چرا ماچ کرده بود به عقداجراکننده درمی آورد.بعد همگی مبارک بادمی گویندوتمام
تهیه مطلب توسط مدیرسایت

«مطالب مرتبط»

۲ دیدگاه

 1. مدیرسایت گفت:

  درپاسخ به حمید نجات
  سلام
  ازاینکه این وب موردتوجه شماعزیزان قرارمی گیرد،خوشحال وخرسندم.
  باتشکر-فرهادنظری

 2. حمید نجات گفت:

  باتشکر فراوان ازشما جناب آقای نظری درمعرفی روستای پاشاکی زحمت کشیده و
  اطلاعات آن رادراختیار دیگران گذاشته اید خداوند به شما توفیق روزافزون عطا بفرمائید
  با تشکراز شما.حمیدنجات از رشت

دیدگاه خود را به ما بگویید.