تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۱ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۶:۴۹ ق.ظ
کدخبر : 277:: بازدید765:: بامدیریت:فرهاد نظری

بقعه آقا سید حاجی محمد- فیروز قسمتی زاده پاشاکی

بقعه آقاسیدحاجی محمددربالامحله پاشاکی

بقعه آقا سید حاجی محمد- فیروز قسمتی زاده پاشاکی

حدود سال های ۸۳۰ هجری قمری سید احمدکیا که حاکم کوچصفهان بود بر علیه برادرش آقا سید حسین کیا که شاه لاهیجان بودومردی با تقوا و به فکر حکومت داری بود قیام کردوبرعلیه او شورش کرد و لاهیجان را تصرف نمود و آقا سید حسین از ترس برادرش به فومن رفت تا پناهنده آقا سید حاجی محمد شود تا بدین وسیله نیرویی جمع آوری نموده و بر علیه برادرش سید احمد کیا لشکر کشی نماید. آقاسید حاجی محمد ضمن این که سپهسالار و فرمانده کل غرب گیلان بود آدم عارف و با تقوا وطرفدار کشاورزان بود که روی زمین کشاورزی می کردند او کوشش می کرد تمام زمین هارا ازمالکین بگیرد و تحویل کشاورزان نماید از این رو بسیار مورد احترام بودو مدیران زیادی داشت .وقتی سید حسین کیا از ایشان تقاضای کمک نمود مورد قبول آقا سید محمد حاجی قرار گرفت و شروع کرد به جمع آوری نیرو بعد از جمع آوری نیرو همراه آقای سید حسین کیا در سال ۸۳۳ هجری قمری به طرف لاهیجان حرکت کردند و از سفید رود گذشتند ودر منطقه پاشاکی واقع در محلی به نام (کنه سر) اردو زدند تا موقع شب در اینجا استراحت کنند اما نیمه های شب نیروی سید احمد کیا از چهار طرف جنگل سپاهیان آقا سید محمد حاجی و سید حسین کیا را محاصره کردند وعده زیادی در این درگیری کشته وبقیه دستگیر شدند بعد دستگیر شدگان را درکنار رودخانه شمیرود کشتند.و آقا سید حاجی محمد هم به دست سید احمد کیا شهید شد ،وسید حسین کیا را به لاهیجان بردند و زندانی کردند و مقبره زیارتی او در ضلع شرقی لاهیجان قرار دارد .اما در این درگیری عده زیادی از یاران آقا سید حاجی محمد به جنگل فرار کرده بودند،تا بتوانند بعد از کشتارها جسد آقا سید حاجی محمد را پیدا کنند و با خود ببرند. در این درگیری و کشتار،تعدادکشته ها آنقدرزیاد بود که کسی نمی توانست آنها را به خاک بسپارد .بعد نیروی سید احمد کیا کشته ها را در جنگل رها نموده و ازآن محل رفتند .فردای آن روز یاران آقا سید حاجی محمد به دنبال جسد ها آمدند جسد شهید شده آقا سید حاجی محمد را ازمنطقه خارج و در پاشاکی به خاک سپردند و در محل فعلی قبرآقاسیدحاجی محمد را نشانه گذاری نموده و از منطقه به فومن رفتند چند سالی گذشت و یارانی که در خاک سپاری آقا سید حاجی محمد شرکت داشتند به فرزندان خود محل دقیق قبر را که علامت گذاری کرده بودند،گفتند بعد فرزند یکی از یاران پس از مدتها خواب مکان قبر آقا سیدحاجی محمد را می بیندوبه منطقه آمده بعد از چند سال جستجو محل قبر آقا سید محمد حاجی را پیداکرده و بالای سر قبر سایبانی ساخته تا آن محل به فراموشی سپرده نشود. شخصی که قبررا پیدا کرده بود زین العابدین نام داشت. زین العابدین جد خانواده های قسمتی زاده ها ،قسمتی هاوقنبری ها بودند .به طوری که از پیران نقل شده چون زین العابدین شب و روز در تلاش پیدا کردن قبر بود چند بار با چشم خود دید که نوری در همین مکان فرود می آید. بعد به دنبال علامت های قبرمی گردد و آنرا پیدا می کند .و برایش سایبانی درست کرده تا سر فرصت آرامگاهی ساخته شود. اکنون این مکان متبرکه مورد احترام اهالی منطقه می باشد .از قدیم زواره های آقا سید حاجی محمد  بیشترازمنطقه سنگر،شاقاجی، شفت و رشت برای زیارت به پاشاکی می آمدندو شب را در آنجا می ماندند .

تالیف : فیروزقسمتی زاده پاشاکی
صحت وسقم مطالب برعهده گردآورنده می باشد(مدیرسایت)

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.