تاریخ انتشار :سه شنبه ۴ بهمن ۹۰.::. ساعت : ۸:۱۲ ب.ظ
کدخبر : 2726:: بازدید356:: بامدیریت:فرهاد نظری

درس گرفتن ازشکست-دکترکوروش نجفى پاشاکى

مدیران منابع انسانی و پایگاه های شبکه

درس گرفتن ازشکست-دکترکوروش نجفى پاشاکى

بسیارى ازکارآفرینان موفق درتلاشهاى اولیه خوددرایجادورشدکسب وکارشان شکست مى خوردند.درتمامى مراحل توسعه کسب وکار,شکست همواره محتمل است.حتى وقتى که کارآفرینان کسب وکارشان رابه صورت استراتژیک برنامه ریزى واجرامى کنند,همواره یک عنصرریسک وجوددارد.اگرریسکى نباشد,هیچ کارآفرینى نیزنخواهدبود.ریسک عنصرى است که نقطه شروع مهیج شدن وچالش برانگیزشدن یک کسب وکاراست.براى کارآفرینان مهم است که ریسک,ترس وتردیدرابپذیریدوبدانندکه آنهاهمواره درمسیروجوددارند.شکست قابل قبول است اماعدم درس گرفتن ازشکست غیرقابل قبول است.همه کارآفرینان بزرگ درمقطعى شکست خورده انداماآنچه که باعث بزرگى آنهامى شود,توانایى درس گرفتن واستفاده ازآنهادریک محیط متغیراست.به عنوان کارآفرین مهم است که براى شکست برنامه ریزى داشته باشیدومعیارهاى رابراى طرح کسب وکارخودتدوین کنیدکه شماراقادرمى سازندتابرموفقیت خودنظارت نمایید.البته گاهى اوقات بهترین نوآورى هاازشکست بیرون مى آیند.کارآفرینى یک سفریادگیرى,تمرین,ارزیابى وانعطاف است.
به نقل ازکتاب مدیریت استراتژیک کارآفرینى
نویسنده:لیزا ک.گاندرى-جیل ر.کیکول
ترجمه ى:
دکترکوروش نجفى پاشاکى
دکترسیدمحمداعرابى

«مطالب مرتبط»

یک دیدگاه

 1. میر شجاع حسینی شیوایی گفت:

  برادر گرامی جناب آقای دکتر نجفی پاشاکی
  با سلام
  ضمن خسته نباشید به شما و استاد بزرگوار جناب آقای دکتر اعرابی که به تدوین و ترجمه کتاب مدیریت استراتژیک کار آفرینی اهتمام داشته اید، امید وارم با تدوین مقالات در خصوص توسعه کار آفرینی و روشهای اجرایی این امر مهم ، بستری فراهم گردد تا گروه های فعال جامعه (علی الخصوص جوانان عزیز و تحصیل کرده) نسبت به موضوع فعالیتهای مولد و اقتصادی تشویق شوند . نظر بر اینکه سخت کوشی و پشتکار در جوهره ما بوده و موعد این مطلب است که با یک حرکت و عزم ملی میتوان بر تمامی مشکلات ، منجمله اقتصادی فائق آمد.
  اینجانب فرصت را غنیمت شمرده و یکی از مزایای قانونی استفاده از معافیت مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ را برای کارآفرینان توصیه می نمایم.
  تجدید ارزیابی فرصتی مناسب برای تجدید ساختار مالی واحد های تجاری:
  یکی از موضوعات محوری در تصمیم گیری اقتصادی جهت سرمایه گذاری در بخش تولید و فعالیتهای مولد اطلاع از وضع قوانین و مقرارت تدوین شده توسط نهادهای قانون گذار می باشد. درشرایط کنونی به دلیل وابستگی بازار های تولید و مصرف به یکدیگر و رقابت شدید بنگاههای تولید جهت حفظ و بقاء و توسعه قلمرو خود با محدود کردن رقبا نقش اطلاعات مورد نیاز از جمله وضع قوانین و مقررات جاری برای تداوم فعالیت در حوزه اقتصاد از حساسیت بیشتری بر خوردار است. فقدان یا کمبود اطلاعات کافی از قوانین و مقررات جهت تصمیم گیری صحیح اقتصادی منتج به خسارت سرمایه شده و سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه آتی را از حضور در بخش های مولد دور و منزوی می نماید . در مفاهیم اقتصادی نقش اطلاع رسانی از قوانین جهت بهینه سازی سود، کاهش هزینه های صف و ستاد ، کاهش قمیت تمام شده کالای ساخته شده، مشارکت در سرمایه گذاری سهام شرکتها، خرید و یا تحصیل بخشی یا تمامی سهام شرکتها ، تخصیص اعتبار به واحد های تجاری و … برای اشخاص حقوقی یا حقیقی جهت تصمیم گیری موثر است. تحقیقات انجام شده حاکی از آنست که اغلب بنگاه های اقتصادی علی الخصوص بخش خصوصی از وضع قوانین و مقررات و مشوقهای حمایت از تولید که توسط دولت به بنگاههای اقتصادی تخصیص داده می شود اطلاع ندارند . یکی از این مشوقها در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ برای اولین بار در ایران توسط دولت محترم به بنگاههای خصوصی این امکان داده شده تا از طریق تجدید ارزیابی داراییهای خود، ضمن اصلاح ساختار سرمایه قانونی ، از معافیتهای مالیاتی مقرر برخوردار شوند ( جزء ب از بند ۷۸ قانون بودجه ۱۳۹۰ و بند ۳۹ قانون بودجه ۱۳۹۱). بنابرین به تمامی بنگاههای اقتصادی علی الخصوص بخشهای مولد وتولیدی توصیه می گردد از فرصت تجدید ارزیابی داراییها استفاده نموده و از مزایای قانونی آن بهر مند گرددند .
  میرشجاع حسینی شیوایی- حسابدار رسمی ( CPA) – کارشناس رسمی دادگستری

دیدگاه خود را به ما بگویید.