تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۱ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۵:۵۵ ق.ظ
کدخبر : 264:: بازدید391:: بامدیریت:فرهاد نظری

گویشهای محلی پاشاکی-شامل حروف د ر ز س ش

گویشهای محلی پاشاکی

دسکول زئن = تنه زدن ،هل دادن

دوجین کوتن = سوارکردن

داغوله گیتن = دبه درآوردن

دچ که نین dach ka nain= چسباندن

دچیک = چسبنده ،سمج

دیم کول = برجستگی صورت،محل سرخی گونه

دس وه کف = درحدبضاعت

ده وراز گوتن =- مرمت کردن

دمیج ، ومیج = جستجو (سرچ)

دنگ= جوکول برنج را در آن می کوبیدند از چوب بوده

ددا= مادر

در زن= سوزن خیاطی

دكوش = خاموش كن

دونه خوره dona kohray= مثل خربزه بود

دال= از گونه عقاب که مرغ وجوجه را شکار می کند

دیم= صورت

دستكول = هل دادن به صورت ناگهاني

دپي چار = جمع وجور كردن

دامن= جنگل

دشکیسه=چسبیده

دوخوند = صدا کرد

دكش = سفت كن

دو خاله = چوبی که از آن برای بالا آوردن سطل آب از چاه بکار  میبرند

 دلار = نمک سبز ،که از نعناع وچوشاق وسبزی های معطر دیگر درست می کنند

دیل = حفاظی برای نگهداری مرغ وخروس

دکوشتن = خاموش کردن

دمردن = خاموش شدن آتش یا غرق شدن درآب

دسک dasak= نرده چوبی دورایوان یا حیاط

دوروج = زبر

دوشو(انارپته)dosho = مربای درست شده ازانگور

دله dala = داخل،میان

داز = داس

دخوس دخوس = دزدانه،مخفی

دکش واکش = دنگ وفنگ

دوارسن dava resan= راه راطی کردن،گذشتن

دکئتن dakatan= افتادن درآب و…

دکالس = فروریخت

دپرکسن = ازخواب پریدن

دزن واکون کوتن = بازوبسته کردن

دخوتن = پنهان شدن

دم بلاکسنی = پرنده ی خاکستری رنگ به اندازه گنجشک  کوچک .گویندبه زمین بدهکاراست و وقتی که می نشیندبا دم به زمین می گویدحالامی دهم طلب توراوقتی که برمی خیزدمی گویدمی گوید…

دس تیلیف = سرآستین

دامن ریشه بیر = کج وکولگی دامن رو بگیر

وه بیج = سرخ کن

دوجئین dojayen= جداکردن سنگ ازبرنج

دسکلا زن = دست زدن ،به هم زدن کف دست

دپرکسم dapar kasam= بیدارشدم

دگردسن dagar dsan= پیچیدن

دلاگئنین dala ganain= تکان دادن گهواره

دفراشتن = تکیه دادن برچیزی

رزین= نوعی کفش

رخاب = رفیق

رچ ئیتن = جمع وجورکردن

رچ گیتئن = تعقیب کردن

رو خه نه کول = کنار رود خانه

رچ = محلي كه گاو و گوسفند عبور كرده

زیارم= نوعی سبزی خوردنی که به ترکی پلا قوتی گوین

زرد پی لی کی= سمور

زوفه = برگ تازه ،جوانه

زابیده کوتن = پنهان کردن

زنای مچه = حرکات مردشبیه به زنان

زن خازی = خواستگاری

زگال = باریکه چوب جهت خانه سازی

زاموسکا = بتونه

زنگ = زلال

زکنه او zakanh o= خونابه

زهله بترکس = ازترس مردم  کنایه از ترکیدن کیسه صفرا

زردک= هویج

زاگ داری = بچه داری

زای = بچه

زرخ = تلخ

زواله = دم ظهر

 ژگره = فریاد ،شیون

سره= حیاط منزل

ساس خوری sas quray= دراکولا ،حشره شبیه به ساس

سپرز= طحال

سیاناک= کسی که بدنفرین است

سیابهار = درفصل بهارموقعی که ابرهای سیاه باران زاآسمان را می پوشاند

سرفترک = بی خبر، سرزد

سس او = آب دهان که ازلب ولوچ خارج شود

سیکل سیکلی = تمیزوشسته وروفته

سونت = ختنه

سکوی = چنبره ی بافته شده ازگالی (کولش)

سرنده لاکو = دختربالغ وتنها

سای دیمه = سایبان

سرجور=سربالایی

سه لینگه= سه پایه ای که روی آتش گذاشته ودیگ غذا را بر آن نهند

سگ سينه او = نوعي شنا

سا کوته = سگ

سرجیر= سرپایینی

سیمه سه بو= بوی ماهی

سی بیج= شپش

سوموسو= لفت دادن

سر د ود= روسری

 سواسه = صبح

ساروق = بغچه

شی لین= مشما

شال= روباه

شوکول= موش بزرگ درختی

شو كي نه = آرنج دست

شان سری= غروب

شرف= پارچ

شکفته=قورباغه

شی= شبنم

شل وی = بیدمجنون

شوچره = تنقلات شبانه

شال تس محمد = آدم ترسو

شکت = تراشه چوب

شورته پورتی = درهم برهم

شال ککچی= نوعی سبزی برای تهیه ترش تره

شال کلاه= گیاهی برای درمان به صورت ضماد

شکاتم = تراشه های چوب

شو ته زنای = جن

 شندره = پاره ،پوره

شلونی = زردآلو

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.