تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۱ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۵:۰۹ ق.ظ
کدخبر : 234:: بازدید371:: بامدیریت:فرهاد نظری

اسامی بقاع متبرکه پاشاکی وحومه

بقعه آقا سیدحمزه وهارون درپایین پاشاکی

اسامی بقاع متبرکه پاشاکی وحومه

آقا سید نصراله در گوکه – دستخط در مالده – آقا سید عبدالرضا و آقا سید جلیل وآقا سید یوسف و آقاسید ناصرالدین هر چهار بزرگوار در محله های چهارده – آقا سید حسن در لفمجان -آقا سید حاجی محمد وآقا سید حمزه  و آقاسید هارون درپاشاکی – بقعه آقا سید احمد بن امام موسی جعفر در فشتال
تهیه مطلب ازمدیرسایت   

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.