تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۱ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۵:۲۴ ق.ظ
کدخبر : 233:: بازدید417:: بامدیریت:فرهاد نظری

روش های صیدماهی درپاشاکی

صیدماهی باقلاب

با دیل : دو پرچین به فاصله کمی درآب رودخانه درست کرده ودر اولین پرچین دریچه ای گذاشته بعد از ۱۲ساعت بعد از ورود ماهی ها در رابسته که بین دو پرچین گرفتار می شوند و سرآخرماهی ها را صید می کنند.

چپر گذاشتن روی بل : که روی بل رودخانه چپر گذاشته وآب که جریان داردماهی هاهنگام عبوراز روی بل روی چپر گرفتار می گردند یعنی لای شاخه هایی که چپر از آن درست شده است گیر می کنند.

با قلا ب ماهیگیری

با دام -سالی

با دارو ماهی: که از گیاهی بوده و آن را خرد وبا خمیر یا پلو مخلوط می کردند ودر جایی که آ ب راکد یا دلمه بود می ریختند بعد از مدتی ماهی ها بالا آمده و زود می گرفتند ،شکمش را پاره کرده تا دارو به آن اثر نکند. البته این صید کمتر رایج بوده است

تهیه مطلب توسط مدیرسایت

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.