تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۱ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۴:۴۹ ق.ظ
کدخبر : 231:: بازدید447:: بامدیریت:فرهاد نظری

پل گامی پاشاکی

پل گامی پاشاکی

در زمان پیش ازسلنطنت احمد شاه ” گامی”  روی دیو دره ساخته شد.که الان در اثر بی توجهی در حال فرسایش است.گویند با خشت و ساروج واز سوزاندن پهن اسب و مخلوط کردن با آب گامی را درست کردند.و روز گاری محل تردد ومال رو بوده وطوری احداث شده که اگرزیر گامی (که پل مانند است) بایستیم صدای ما انعکاس پیدا می کند  .وکاربردش در قدیم این بوده که آب را از سلش به کیسم و مالده و گوگه توسط نهری انتقال می داد.که الان مخروبه شده ااست.

تهیه مطلب ازمدیرسایت 

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.