تاریخ انتشار :شنبه ۱۹ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۹:۳۲ ق.ظ
کدخبر : 205:: بازدید339:: بامدیریت:فرهاد نظری

طرز درست کردن جوکول دکّوی

دم کرده ی نیمدانه که کاملا پخته شده باشد و هنوز گرم است ،در نمکار (کاسه گلی) می ریزند و گردو  چرخ شده بیضافه فلفل رانیزبه آن اضافه نموده وهم می زنند، به این ترتیب جوکول دکوی  آماده می شود.

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.