تاریخ انتشار :شنبه ۱۹ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۹:۳۴ ق.ظ
کدخبر : 202:: بازدید411:: بامدیریت:فرهاد نظری

سدهای انحرافی قوام روی دیسام پاشاکی1320

درسال 1319 شمسی هیئتی از کارشناسان خارجی برای تنظیم آب سفید رود وتامین منابع آبی به گیلان عزیمت کردند.سفید رود وتعدادی از رودهای گیلان مورد باز دید هیئت کارشناسانقرارگرفت.ولی وقایع شهریور 1320 مانع از به ثمر رسیدن مطالعات واقدامات آنان شد.در سال 1325 مجدا گروهی از متخصصین برای تنظیم آب سفیدرود عازم گیلان شدند .می توان گفت سالهای نیمه دوم دهه 1320 علی رغم پریشانی دولت مر کزی و آشفتگیهای اجتماعی تا حدودی با اطلاعات آبیاری مورد نظر همراه بوده است .سد های کوچک انحرافی قوام روی دیسام در محل پاشاکی و سد انحرافی کوچک رشت بروی زرچوب یا صیقلان در اواخر دهه 20 واوایل دهه 30 احداث شده است.

منبع کتاب آستارا تااستارآباد

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.

*

code