تاریخ انتشار :یکشنبه ۱۳ آذر ۹۰.::. ساعت : ۹:۱۲ ق.ظ
کدخبر : 1967:: بازدید320:: بامدیریت:فرهاد نظری

انتخابات شورای‌عالی نظام پزشکی-دکتر مهران قسمتی‌زاده پاشاکی

انتخابات شورای‌عالی نظام پزشکی

در حال حاضر با توجه به استقبال خوب بدنه‌ی جامعه‌ی پزشکی و همچنین پزشکان عمومی فعال در عرصه‌ی مبارزات صنفی، آن‌چه به این انتخابات اهمیت می‌بخشد نه نفس حضور در این شورا، بلکه اتحاد عملی است که نمایندگان صنفی پزشکان عمومی و انجمن‌شان می‌توانند به رخ سایر بازیگران این صحنه بکشند تا عزم جدی خود را برای ایجاد تغییرات مطلوب در نظام سلامت به همه نشان دهند و در عین‌حال با اتخاذ یک وحدت رویه در انتخابات نشان دهند که راه پی‌گیری خواسته‌های خود را یافته‌اند.
نکته‌ی مهمی که هم‌اکنون باید بدان توجه کرد، ایجاد رابطه‌ی گسترده‌تر انجمن پزشکان عمومی با سایر پزشکان عمومی فعال در عرصه‌ی صنفی است؛ امری که به تقویت هرچه بیشتر انجمن در آینده منجر خواهد شد و با گرد هم ‌آوردن همه‌ی کسانی که میل به تغییر وضعیت نابه‌سامان کنونی را دارند زیر پرچم انجمن، در عین‌حال از حرکات فردی و کاندیداتوری فردی که منجر به تشتت آرا می‌شود جلوگیری خواهد کرد. این‌گونه است که هم اعضای انجمن و هم آنانی که تاکنون چندان به انجمن نزدیک نبوده‌اند، می‌توانند در اقدامی متحد بر سر کاندیداهایی که لازم نیست حتماً از اعضای انجمن باشند به توافق برسند…
هفتم اسفند ۱۳۸۷

دکتر مهران قسمتی‌زاده

منبع:انجمن پزشکان عمومی رشت

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.