تاریخ انتشار :شنبه ۱۹ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۹:۱۰ ق.ظ
کدخبر : 187:: بازدید298:: بامدیریت:فرهاد نظری

رسم ورسوم قدیم درپاشاکی

رسم ورسوم

زمان نشاجده ی روحانی  ابتدا خود تخم جوی برنج  را برای نشا خیس می کرده  ، بعد همسایه ها را خبرمی داده  که آنها نیز اینکار را انجام دهند و اینکار دارای برکت زیادی بود. و موقع نشای برنج ابتدا خود نشا را انجام داده بعد به همه ی اهالی می گفت که الان ساعت خوب بوده وشما نیز نشای برنج را شروع کنید

اگر در حین نشای برنج عابری را می دیدند که در حال گذر از کنار مزرعه است ، اعتقاد داشتند که اگر پای او  <سنگین> است به او گوشزد می کردند یا برود یا اینکه برگردد تا نشا تمام شود.

وزیدن باد شدید-موقعی که باد شدیدمی وزید بچه ای سیخ را بغل چاه آب در زمین فرو می کرد و اعتقاد داشتند که باد فروکش می کند.

نمک کوته – موقعی که برنج تازه برای خوردن آماده می شد یک کیلو را پیش مغازه داری برده و یک بسته نمک و بقیه را پول می گرفتند و به خانه می بردند.واگر کسی محتاج بود از آن پولی که در ازای فروش برنج  گرفته بودند به فرد محتاج می دادند.

ا ت گلی مت گلی  موقع کشاورزی که بارندگی زیاد بود ،بجه های ابتدایی  یک گروه تشکیل داده و حلب روغن نباتی را بر می داشتند و در کوچه های روستا براه می افتادندوروی آن می کوبیدند  و می گفتند ات گلی مت گلی ، انشااله افتو بکنی ، افتو و متو بکنی ،مرداکون بیرون بخوسند ،زناکون دورین بخوسند ،مال گچه به پیسته.(یعنی انشااله هوا آفتابی بشه و شب مهتابی وستاره باران بشه ،مردها بیرون بخوابند وزنها در اتاق بخوابند وگاوها در طویله از بس که بخاطر باران  مانده اند ،بیرون بیایند) و فردای آن روز هوا آفتابی می شد

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.