تاریخ انتشار :یکشنبه ۵ شهریور ۹۶.::. ساعت : ۱:۴۷ ب.ظ
کدخبر : 18184:: بازدید458:: بامدیریت:فرهاد نظری

تاریخ پاشاکی ازنگاه آقای موسی حیدری پاشاکی(۱)

تاریخ پاشاکی ازنگاه آقای موسی حیدری پاشاکی

پاشاکی قبل و بعدازورود کیاییان

پاشاکی(دلتای گشکجان) و جلگه خرارود قبل وسالها بعد از ورود کیاییان،درحریم سرزمینی دیلمانیان قرار داشت،و کیاشر پاشای کوشیجی بر این منطقه خکومت می کرد.نشستگاه این خاندان،ضلع شرقی سه او شه لات و تپه کیاجوب مبارکه بود.کوشیجیان اسماعلیه مذهب بودند و سالها بر وپاره ای ازبلندی های دیلمان و مناطق اطراف حاکمیت داشتند

پاشاکی بعد ازسقوط کیاییان
سالها بعد ازسقوط کیاییان وحاکمیت دولت قدرتمند صفویان ،قطعاتی ازاین سرزمین در دست ورثه مرحوم کربلایی رضی، ورثه مرحوم کاظم وفرزندان مرحوم علیجان(علی اکبر،کبل احمد علی)و میر بلوک بود.این افراد ساکن تجن گوکه بودند ودر اطراف سوتکه و بلندیهای حیده لات فعلی متصرفاتی داشتند و در این سرزمین،مشغول دامداری بودند.
تجنی ها درسال۱۲۱۵ قمری برابر با ۱۱۷۹ خورشیدی، با فروش تمامی متصرفات خود،به ملا احمد،معروف به ملا سفید،این منطقه را ترک کردند.در بررسی های نژادی،هیچ اثرونشانی، از ازبازماندگان تجنی دراین محل نیافتم.

 پاشاکی چرا پاشاکی شد
نام پیاشاهی ازکجا ریشه گرفته است،که پاشاکیش خواندند.
همایون خانم فرزند آقازاده خانم زندی وغلامعلی خان بود.
آقازاده خانم زندی همسرغلامعلی خان و نوه کریم خان زند بود.
ملا احمد،معروف به ملا سفید که بعد ها،ملا صفی خواندند،
فرزند ولی خان و نوه نوروز خان است.
ملا احمد همسرهمایون خانم بود.
با استقرار ملا احمد و بستگان او دراطراف کهنه جوب،
این منطقه شهرت پیاشاهی گرفت.
پیه و یا پیا به معنی مرد است و شاه از شاه زادگان زندی گرفته شده است، و کوجی از نام کهنه جوب است.
با استقرار این خانواده ها دراطراف کهنه جوب،این منطقه نام پیعشعکوجی،پعشعکی وبا ورود فارسی،
با نام پاشاکی رضایت ثبتی داد.

خاندان الرحمان درپاشاکی
رحمان فرزند علی معروف به الرحمان از نژاد … می باشد سال ….ببعد،بهمراه اعضای خانواده و فرزندان محمد علی معروف به کد خدا ویا کیخدای وجانعلی، از توابع دیلمان به پاشاکی آمد و دراطراف نوه سل و همجوار با خانواده حسین علی زمانی ها مسکن گزیدند.کیخدای چون باسواد بود به او آخوند و در زبان محلی به او آخوندی هم می گفتتند.بچه های رحمانه ی و یا آخوندی بر گرفته از جد آنها است.
محمدعلی فرزند رحمان علی چهار پسر بنامان مهرعلی،حسین معروف به اقه ی،حسن،عزیز و دختری بنام سلمبر داشت.جانعلی فرزندی بنام رمضان داشت.
نظری پورها،و رحمان پورها،ازمحمد علی به رحمان علی وافراسیاب ها که شهرت هاتف گرفته اند از جانعلی به رحمان علی می رسند. این خانواده نسبت سببی ونسبی با خانواده های نظر علی،نظری های حقیقی وحسین علی،جهانگیری ها ی ساکن پاشاکی داشتند

 

ورود پیاشاهیان وشکل گیری پیعشعکوجی(پاشاکی)

گیلان از قرون وسطی به خاطر تولید ابریشم شناخته شده بود،ودرعهد صفویان تولید ابریشم افزایش یافت.با توسعه،ورونق اقتصادی نوغان(ابریشم) در رشت،وگشوده شدن راه تجاری نوغان به کشورهای اروپایی،منجربه آن شد، خانواده های،کووش زرین،ملا احمد(ملا سفید ویا ملا صفی)،میرزا رحیم،علی حیدر،کبل حیدر،نظرعلی،حیدر راد وعلی کرم،از بلندیهای دیلمان،رودبار ومناطق دیگر،راهی این منطقه جنگلی(پاشاکی)شوند، ودراطراف (کوجی)کهنه جوب،حد فاصل دو رودخانه سفید رود و سیمرود(دیسام فعلی) بارزندگی فرود آورند،ودر این منطقه جنگلی،مشغول پرورش نوغان(تولید ابریشم) شدند.

در این جمع،رادی ها،بهمراه گله های خود وبقصد دامداری و علی کرمی ها، برای میرابی مالکان کوچانی، راهی این منطقه شده بودند.

رابینو کنسولگروقت انگلیس در گیلان،وهمراه ایرانی او، که با تعدادی از نسلهای اول و دوم این سرزمین،همنشینی داشت،بر نام پیا شاکاجی تکیه دارد.

پیه به معنی مرد وشه،همان شاه و شاه زادگان زندی گرفته شده،وکاجی،همان کهنه جوب می باشد
درگویش محلی به کیاجوب(کی جو) و کهنه جوب (کوجی) می گویند.

پاشاکی دراصل پیاشاکاجی ویا همان پیعشعکوجی(پیاشاکوجی) بوده است،وبا گذشت زمان ،پعشعکی وبا ورود زبان فارسی(پاشاکی) تبدیل شد.

علت نام گذاری بادان محله پاشاکی
بادان درجنوب غربی پاشاکی وشمال پنابندان واقع شده است.از شمال غربی به کردمحله وازغرب به لات سفید رود ویا سیبدرولات متصل است.این محل،بعلت،عدم امکان آبیاری و بهره برداری زراعی،شهرت بعدان(بادان) گرفت،و تا سالهای ۱۳۳۴خورشیدی نام بادان با خود داشت.با بهره برداری از زمینهای حاشیه رودخانه سفید رود،معروف به لات،و حضور مالکان و رعیت در حاشیه بجا مانده از سفید رود،بادان،در نام لات هضم شد و لات محله شهرت گرفت.این نام تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی پایدار بود.
بعداز پیروزی انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷،ساکنین محلی،لات را،مناسب مردمان خود ندیدند ونام قدیمی بعدان (بادان) را برای محل خود برگزیدند.
بعدان(بادان)-مخفف آبادان و مقابل ویران وخرابی است.
در اینجا،لات به حاشیه بجا مانده رودخانه ها و مناطق غیربهره برداری گفته می شود.این نام با لات و افراد بی سرسامان فرق داشت.

علت نامگذاری خلیفه محله
خلیفه محله،حد فاصل،سوتکه وکرف محله فعلی پاشاکی،وشرق تلعکوته سل،واقع شده است.این مکان محل اسکان قشلاقی خاندان آل بویه بوده است.
محققین و تاریخ نگاران،محل زندگی خاندان آل بویه را،محدود به روستای کلیش نموده اند و پای تحقیقات خود را فراتر از کلیش ننهاده اند،ولی آنگونه که از شغل ماهیگیری این نسل بر می آید،می توان گفت،روستای گشکجان(خلیفه محله)،برای گذران قشلاق،و محل مناسبی برای صید ماهی خاندان آل بویه بوده است.
نام خلیفه،ازفرهنگ دینی و اعتقادی ماهیگیران آل بویه سرچشمه گرفته،وبا فرهنگ خلافتی حاکمان عرب،خصوصا خاندان عباسیان، تحکیم یافته است. بعد از بقدرت رسیدن فرزندان این خاندان،( حسن رکن الدوله،علی عمادالدوله،احمد عزالدوله)محل سکونت قشلاقی آنها،نام خلیفه محله گرفت.

تالیف : موسی حیدری پاشاکی
صحت وسقم مطالب برعهده گردآورنده می باشد(مدیرسایت)

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.