تاریخ انتشار :شنبه ۱۹ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۸:۲۴ ق.ظ
کدخبر : 181:: بازدید228:: بامدیریت:فرهاد نظری

زنجیر زنی وسینه زنی قدیم درپاشاکی

یک گروه ده الی یازده نفری با سر گروه تشکیل داده وچوبهای (پایه) هم اندازه  در دست داشته که سر آن به زنجیر وصل بود که به آن زنجیر پایه می گفتند،قسمتی از زمین را مشخص کرده  و مرثیه سرایی سر داده و هر کدام به نوبت چوب یا پایه خود را به آن نقطه مشخص می زدند (به صورت هماهنگ هر چهاربیت که خوانده می شد  یک نفر می زدند ) سر گروه اول روی آن نقطه مشخص زده بعد  به نوبت ده نفر بعدی می زدند

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.