تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۷ مرداد ۹۵.::. ساعت : ۵:۴۱ ق.ظ
کدخبر : 16648:: بازدید357:: بامدیریت:فرهاد نظری

درموردپاشاکی-داریوش جهانگیری پاشاکی

درموردپاشاکی-داریوش جهانگیری

درموردپاشاکی-داریوش جهانگیری پاشاکی

آشنایی بیشتربا روستای پاشاکی توسط آقای داریوش جهانگیری

سر آغازساکنین پاشاکی همانند دیگر روستاهای جلگه گیلان بصورت پراکنده زندگی میکردندکه با شکوفایی منابع اقتصادی همچون کوزه گری ،ذغال چوب ،شکار،کشت برنج،تولید پیله ابریشم وابریشم،کاشت کنف جهت تهیه ریسمان،شکار،پرورش اسب وگاو ،ماکیان وسپس چای وغیره برآن شدند که از حالت پراکندگی خارج وبطوگروهی در یک منطقه گرد هم آیند تا همواره جهت پایداری وپیوستگی نسبت به اهداف خود وهمچنین در پناه همدیگر از دستبرد مخصوصادستبردهای شبانه در امان باشند.که همین مورد سبب صدماتی همچون آتش سوزی وبیماریهای واگیر دار ی از جمله وبا میگردید که ناگزیر بودند بمدت کوتاهی روستارا به طرف دیسام ،سلش ،کی کلات وباغ های مجاور ترک کرده تا پس از زدودن بیماری دگر بار باز میگشتند .

با نظر به موقعیت اقتصادی و گذر دو رود مهم در این سامان (سفید رود ودیسام رود ) سبب انگیزه بیشتر جهت تولید شالیکاری بطور سنتی گشته ،که این رخداد و موارد دیگر در کنار انبوه جمعیت موجب اشتغال جدیدمیگردد . که کارگاه ودکانهای مانند آهنگری ونعل بندی ،مس گری ،زرگری ،نجاری ،آرایشگری و…… ایجادگردید .

ساکنین سخت کوش پاشاکی بخاطر داشتن باغ های توت نسبت به تولید پیله ابریشم چیرگی ویژه داشتند که در همسایگی آن نیز کارگاهای جهت تهیه ابریشم وهمچنین کارگاهای جهت بافت چادر شب .پیراهن وشال ابریشمی که توسط بانوان صورت میگرفت بخشی از اقتصاد خانواده را در بر داشت. ومی توان گفت این رخت هایکی از زیباترین پوشاک بومی ایران بوده سپس به دلیل ورود پارچه های خارجی وایجاد شرکتها ی بافندگی و روی آوردن مردم به پوشاک بیشتر با قیمت مناسبتر به دست فراموشی سپرده شد .

اکثر خانوارهای منطقه دارای باغ های چای بودندکه بغیر از فروش آن به کارخانجات بخشی از محصول را به صورت سنتی مالش داده ومحلی را که فرم (فورم)نام داشت آنرا را به بهره برداری میرساندند.این کار هر ساله از پایان اردیبهشت تا پایان آبان ادامه داشت وبوی چای مشام هر رهگذری را می نواخت، که هم اینک هیچ اثری از آن باقی نمانده است .

پاشاکی را اگر از بالا بنگرید اکثر ساختمانها از طرف شرق به غرب در چند ردیف در یک راستا قرار دارند .این ساختمانها دو طبقه که در گذشته از هیچگونه لوازم فلزی در آن بکار گرفته نشده بودو کاملآاز گل ،چوب وگالی بنا گشته بود همواره در مقابل سرما و گرما کارایی لازم را داشته در برابر زلزله نیز پایدار بوده در این ساختمانها،یا بهتر است بگوییم مجتمع ها از دو الی شش خانوار با حداقل چها فرزند با کمترین درگیری زندگی میکردند . روستا هیچگونه دیوار حتی مرزبندی چوبی نداشت وکل گردونه روستا به همدیگر راه داشت .

مدرسه پاشاکی در سال ۱۳۲۳در جهانگیری محله بنام دبستان دولتی استاد شهریارتاسیس گردید که جزءاولین دبستانهای روستایی گیلان بشمار میرود ،جدا از دانش آموزان منطقه پاشاکی دانش آموزانی نیز از تازه آباد ،خرارود و…… در این دبستان مشغول تحصیل بودند،که با انگیزه زیادی نسبت به فراگیری دانش می پرداختند.در دوره سوم از سال ۱۳۳۳تا سال ۱۳۳۷شش نفر از دختران در کنار پسران تا پنجم ابتدایی نیز در این دبستان مشغول تحصیل بودند که بطور محدود قطع گردیدو….

ارسالی از: آقای داریوش جهانگیری

جهت ویرایش جدید مطالب این پست از آقای داریوش جهانگیری تشکرمی شود.

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.