تاریخ انتشار :پنج شنبه ۲۱ مرداد ۹۵.::. ساعت : ۶:۵۱ ق.ظ
کدخبر : 16566:: بازدید427:: بامدیریت:فرهاد نظری

اعضای موسس ومنتخب صندوق دوستداران توسعه پاشاکی

اعضای موسس ومنتخب صندوق دوستداران توسعه پاشاکی

⬅️اعضای موسس صندوق دوستداران توسعه پاشاکی

 

 

اعضای موسس ومنتخب صندوق دوستداران توسعه پاشاکی

اسماعیل منصورقناعی
هوشیار کریمی
بهرام جهانگیری
شیذر جهانگیری
فیض اله نظری فرزند نعمت اله
علی کریمی پاشاکی
محمد محبوبی
مصطفی رضایی
کیخسرو صداقتی

⬅️ اعضا هیئت امنا صندوق دوستداران توسعه پاشاکی

 

اعضای موسس ومنتخب صندوق دوستداران توسعه پاشاکی

۱٫ اسماعیل منصورقناعی
۲٫هوشیار کریمی
۳٫بهرام جهانگیری
۴٫فیض اله نظری
۵٫شیذر جهانگیری
۶٫محمد محبوبی
۷٫مصطفی علیر ضایی

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.