تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۳ مرداد ۹۵.::. ساعت : ۶:۳۹ ق.ظ
کدخبر : 16492:: بازدید285:: بامدیریت:فرهاد نظری

شاعر گیلک زبان روستای بازقلعه دژ آقای حسن سجادی نیا

شاعر گیلک زبان روستای بازقلعه دژ آقای حسن سجادی نیا

شعراز شاعر گیلک زبان ۶۷ساله روستای بازقلعه دژ

علی بگفتم می  زبان  بازه  بو/می شعربنام علی آغازببو/هر وقت می دیل تنگه بو/نام علی یه ببردم بازه بو/هر وقت به کفتم یا علی بگفتم/علی می بال بگیفته راسته بوم/هرجا بکفتم بگفتم یا علی /جی عشق مولا بگودم زندگی/نام علی وردزبانه منه/نام علی شیریه جان منه/علی که حلاله مشکلاته/دوای درد بی علاجه/

 

زن چراغ تی خانیه/ خانه درون گوهر یکدانیه/ قرآن بگفته زن گل ریحانیه/ زن که نبه خانه ویرانیه/ کانون گرم خانواده زنه/ بدون زن دنیا زندان خانیه/ فکرنکن که زن کلفت تی خانیه/ جاروکش تی کاشانیه/ زن گوهر یکدانیه/ احترام به زن کمتر جی عبادت نیه/نگیرتوسرسری حسن سجادی نیا حرفه/ تا بچشیم گرم سردی زمانیه/

ارسالی از آقای محمد نظری پاشاکی از روستای بازقلعه دژ

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.