تاریخ انتشار :پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۵.::. ساعت : ۲:۵۶ ب.ظ
کدخبر : 16117:: بازدید215:: بامدیریت:فرهاد نظری

وصیت نامه شهید ایرج بخشی پور پاشاکی

شهیدایرج بخشی پور

آیا تجسم خلوص را دیده اید ؟آیا حقیقت را عریان وبی پیرایه وناب وبی آلایش مشاهده کرده اید ؟آنچه را یک شهید پیش از شهادت آگاهانه اش می نویسد عصاره حیات وفکر وباور استوار اوست با کلماتی برخاسته از جان می نویسد با واژه های به عاریت گرفته از ایمان می نگارد وبا عمق جانش با ژرفای اندیشه اش با اوج باورش با لطافت نسیم گونه روحش با عطر روح افزای معنویتش ودر یک کلمه با صلابت صداقتش با من وتو سخن می گوید اینگونه سخن شنیدنی است وخواندنی .چرا که عطر شهادت دارد وبوی بهشت می دهد ورنگ خدایی از آن متجلی است .

مگر دوست نداری که کاش با یک شهید گفتگو کنی ؟آنکه پیش از شهادت روح شهادت طلبی یافته وبا خونش وصیتنامه نوشته وان را با عطر جانش آمیخته است همان شهید است که با تو سخن می گوید به این دست نوشته که یادگار سنگرهای ان سینه سایان به صخره شهادت است عمیق تر بیندیشیم بخوانیم ودرس عبرت بگیریم .ما به سرزمین شهادت می رویم ما به دشتهای سبز ایمان می رویم ما به باغهای پر گل ایثار می رویم ما به قله توحید می رویم .ما به ره عدالت می رویم ما از چشمه های وحدت نوشیده ایم به جهاد می رویم ما به سرود پیروزی تا آوای اذان می رویم ما به جهاد اکبر می رویم ما به نبرد اهریمن می رویم ما به پیکار شب می رویم ما به رزم تباهی می رویم بیایید تا با شما بر سجاده های به وسعت ایران نماز رفتن بخوانیم از نیرنگ اهریمن چه باک ،راه ما راه خداست مکتب ما دین خداست رهبر ما روح خداست .
وبه سوی تمام آنانکه پیکارشان برای خدا وایثارشان برای خلق خداست دست بیعت دراز می کنم امید آنکه گیرد دست ما در دست .

منبع: http://8000ghahraman.ir

«مطالب مرتبط»

یک دیدگاه

دیدگاه خود را به ما بگویید.