تاریخ انتشار :شنبه ۱۹ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۸:۱۲ ق.ظ
کدخبر : 159:: بازدید503:: بامدیریت:فرهاد نظری

نرخه زدن برای کره گرفتن از شیر

نرخه زدن برای کره گرفتن از شیر

شیر را روی چراغ گذاشته تا به جوش آید (می تونیم) بعداز روی چراغ برداشته وصبر می کنیم تا ولرم شود وبه آن مایه ی ماست می زنیم وبعد داخل نرخه می ریزیم و انقدر با دو دست تکان می دهیم که حباب (کیخ) روی محتویات نرخه ظاهر شود وکمی آب ولرم (لالیم) به آن اضافه کرده که کیخ از بین برود بعد دوباره همان لحظه اب سرد می ریزیم تا کره(کره روغن ) روی ان جمع شود  وروغن را برداشته وانچه باقی می ماند دوغ است که در داخل کیسه ی پارچه ای ریخته و جایی آویزان کرده کم کم آبش خارج شده وماست چکیده بدست می اید.

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.