تاریخ انتشار :شنبه ۱۹ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۸:۱۳ ق.ظ
کدخبر : 155:: بازدید642:: بامدیریت:فرهاد نظری

تاریخ پشتاسرای پاشاکی

طبيعت زيبای پشتاسرا ورودخانه

تاریخ پشتاسرای پاشاکی

گویند:فردی به نام حسن آقا(ونزدیکان) از قصابه قصطنک شهریار(وحیدیه فعلی) به طرف محلی که اکنون مسجد و قبرستان پشتاسرا می باشد،مهاجرت نموده که بعد ها در اثرسیل وبالاآمدن آب رودخانه به آن طرف آب رفته و کم کم پشتا سرای پاشاکی را تشکیل دادند.و عده ای از پایین محله پاشاکی که نزدیک  بقعه آقاسیدحمزه وآقاسیدهارون می نشستند که اصلیت آنها قاسمی بود ند جایگزین قبلی که از قصطنک شهریار آمده بودند شدند.

تهیه مطلب ازمدیرسایت

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.