تاریخ انتشار :پنج شنبه ۱۰ دی ۹۴.::. ساعت : ۷:۵۶ ب.ظ
کدخبر : 15267:: بازدید360:: بامدیریت:فرهاد نظری

بازی فوتبال بین دو تیم شهدای پاشاکی وتیم نصر اله آباد

بازی فوتبال بین تیم شهدای پاشاکی وتیم نصر اله آباد

بازی فوتبال بین دو تیم شهدای پاشاکی وتیم نصر اله آباد

در مورخه ۹۴/۱۰/۸روز سه شنبه بازی فوتبال بین تیم شهدای پاشاکی وتیم نصر اله آباد برگزار گردید که نتیجه بازی مساوی ۲به۲ پایان یافت با تشکر وخسته نباشید به همه بازیکنان تیم ومربی تیم آقای رمضان شریفی

بازی فوتبال بین دو تیم شهدای پاشاکی وتیم نصر اله آباد مورخه ۹۴/۱۰/۸

در مورخ۹۴/۱۰/۲ روز چهارشنبه بازی فوتبال بین تیم اشی مشی وتیم پیر بازاررشت در زمین ورزشی شهید تقی پور بر گزار گردید که نتیجه بازی ۴بر۱ به نفع تیم اشی مشی پایان یافت با تشکر وخسته نباشید به همه بازیکنان تیم

بازی فوتبال بین تیم اشی مشی وتیم پیر بازاررشت در زمین ورزشی شهید تقی پور

ارسالی از رضامنصورقناعی

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.