تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۱ آبان ۹۴.::. ساعت : ۷:۵۵ ب.ظ
کدخبر : 15106:: بازدید229:: بامدیریت:فرهاد نظری

زندگی نامه شهیدبسیجی سیدکیاء حقیقی پاشاکی

وصیت نامه وزندگینامه شهیدسیدکیاحقیقی

بسم رب الشهداوالصدیقین

شهیدبسیجی سیدکیاء حقیقی پاشاکی درسال ۱۳۴۸ درروستای پاشاکی  ،فرزندی ازخانواده سادات چشم به جهان گشودکه نام اورا سیدکیا نامیدند.دوران کودکی راتابه سن ۷ سالگی طی وهماننددیگرکودکان به بازی کودکانه باهمسالان خودپرداخت تا اینکه  نوبت ورودبه مدرسه فرارسید و راهی مدرسه روزبه گردید وهمانند فرزندان دیگربه درس خواندن مشغول شد وهرسال راباموفقیت پشت سرنهاد وپس ازفارغ التحصیل ازمقطع ابتدایی به مقطع راهنمایی راه یافت.پس ازاتمام دوره ی راهنمایی  درهنرستان فنی شهیدانصاری رشت واقع درعینک وسپس سال دوم دبیرستان رادرهنرستان ۲۲ بهمن سیاهکل به تحصیل خود ادامه داد. شهبدسال سوم دبیرستان راسپری می نمود که ناگاه دراثربیداری وهوشیاری نتوانست رسالتش رااختصاص به کلاس درس دهد. لذا آرام وقرارنداشت، کوله بارسفررابست تالبیک گوی فرمان امامش باشد وخلاصه جهت آمادگی بدنی ورزمی به پادگان آموزشی رفته وپس ازاتمام دوره درمورخه ۶۶/۱۱/۱۲ به منطقه شوشترواقع درخوزستان وپس ازچندروز اقامت به سنندج واقع دراستان کردستان درلشکر۵۲ قدس گردان سلمان، رزم خودرابابعثیون کافرادامه دادوپس ازیک مرخصی کوتاه مجددا به منطقه ماموریت خویش بازگشت ودرمورخه ۶۷/۲/۱ درمنطقه عملیاتی ماووت عراق به درجه رفیع شهادت نائل گشت وبه لقاءالله پیوست.آری این بار ملائک هاخروشی به وسعت زمین وآسمان فرزندی ازتبارحسین علیه السلام راانتخاب نمودندوباخودبه ملکوت اعلی بردند.زیرا زمین به فریاد درآمدوآسمان غریدکه من نمیتوانم این امانت الهی راکه زمانی خودازجانب حق درزمین امانتداربوده اند رابپذیرم.چون کیاءها خودعظیمند ومابه ظاهربزرگان غوطه درعظمت آنهاخورده واحساس خجلت مینماییم.لذا پروردگاراین الگوها رابرداروباخودبه وعده گاه جاویدانش ببر.راستی چگونه عروجی وچگونه انتخابی که یک باره کالبدجسمی راشکافتند وازجسم خاکی بیرون آمدند وپرکشیدند و به سوی معبود بی انتهایعنی بازگشت به خویشتن خویش.این است خونین نامه ای که خونین کفنان باخون خویش درسرزمین خونین نگاشتندکه مامیرویم تامکتب خونین مابماند. ( روحش شادوراهش مستدام باد)

منبع :خانوده شهید سیدکیاء حقیقی پاشاکی

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.