تاریخ انتشار :شنبه ۱۹ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۷:۴۸ ق.ظ
کدخبر : 147:: بازدید405:: بامدیریت:فرهاد نظری

راه شاه عباسی وپاشاکی

راه شاه عباسی وپاشاکی

عکس تزیینی است

این راه از لاهیجان به پردسر(خشت پل) واز پردسر وارد باغ شیح مرتضی می شودکه دهنه کیا جوب است.جاده دوباره به رودخانه لاهیجان می رسد.از رودخانه کناراز کیاجوب درمسیرراه فدیمی لاهیجان به شکاکم پیش می رود.در شکاکم از رود خشت پل موجود می گذرد.سپس به گلرودبار و از آنجا به سیاهکل میرسد.در سیاهکل راه شاه عباسی دو قسمت می شود یک شعبه آن به دیلمان می رودو و از تحتانی کاروانسرا و کاروانسرای سرداب که هر دو شاه عباسی است می گذرد وبه دیلمان میرسد.شعبه دیگر از سیاهکل به پاشاکی(پاس کیاده)واز آنجا به رشت می رود.از کتاب (آستارا تا استارآباد)


«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.