تاریخ انتشار :شنبه ۱۳ دی ۹۳.::. ساعت : ۱۱:۱۹ ق.ظ
کدخبر : 11703:: بازدید546:: بامدیریت:فرهاد نظری

کلجارهاوپاشاکی-فیروزقسمتی زاده پاشاکی

کلجارهاو پاشاکی اثرفیروزقسمتی زاده

کلجارهاشایدازخانواده بزرگ کلجارهابودندکه دردوره سلجوقیان، گروهی ازآن ها به این منطقه کوچ کرده بودند.

محله کلجارهادرپایین محله پاشاکی درمیان محله واقع بوده که هم اکنون وجود داشته وکلجارها اکثریت مردم پایین پاشاکی راتشکیل می دادند.هم اکنونآرامگاه کلجارهانیزدرآن محله قراردارد.افراد دیگری نیزکه بعدهاواردپایین پاشاکی شده بوند،برای خودآرامگاه جداگانه تاسیس کردند.که بقعه متبرکه ای نیزدرآن مکان وجود دارد.

خانواده کلجارهادرپایین محله عبارتنداز:صدیقی ها،اکبری ها،آشوری ها،دانشورهاوصاحبدل ها.

درمحله کلجارهادرطول ایام آثارتاریخی نیزپیداکرده اندکه اکثرآنها ازدوران کیایی هابوده است به عنوان مثال درزیرمسجدقدیم که الان تخریب شده یک محل سردابه پیداشده و مشاهده شدن دیوارآجری وکاشی های رنگی درنزدیک همین محل شاید حاکی ازوجود یک حمام بوده باشد.همچنین موقع خاک برداری  مشخص شده که آنجا زمانی سفال سازی وکوزه گری بوده است

خکینه محله درکناره ی رودخانه دیسام هم جوارروستای شیواومالده جهت عبورآب کهنه جوب به شرق دیسام پلی قوسی شکل زده بودند که ازبالای پل آجری،آب رابه طرف دیگربرای مزارع هدایت می کردند.درقدیم پیش ازکیایی هاکلجارها ازبالای کردمحله ازرودخانه سفیدرودمعروف به حشمت رود انشعابی گرفته بودند که زمین های منطقه رابا ان سیراب می کردند وبرای حفاظت ازاین سد درکردمحله پاشاکی یک ساختمان معروف به کلاه فرهنگی وجود داشت که مسولین درجه اول آب،آنجامستقربودند.موقعیت جغرافیایی پاشاکی که سرآب منطقه هست معمولا تمام آ بندها وآب سوارهاوکارگران وسازندگان سدهای چوبی ازاین منطقه بودند مثل نایب میرآب آبند وآب سوار.دران زمان نایب میراب وآبند ،اکثرا کلجارها بودند.وبعدها وقتی کیایی ها آمدند،میرآب کیایی هاشدند.امانایب میرآب وآبندو…ازاین خانواده بودند.

که قدیمی ترین که به یادمردم است ،مرحوم مشهدی حسین صدیقی پاشاکی می باشد،که ازبزرگان کل جارها بود.درزمان قدیم طبق سندپایین محله پاشاکی  که شامل بالامحل وپایین محل وشیوا ومالده بودطبق قراردادبزرگان محل،توافق مرزهامعلوم وبه امضا رسیده بود.

تالیف : فیروزقسمتی زاده پاشاکی ازکتاب پاشاکی دریک نگاه

«مطالب مرتبط»

یک دیدگاه

  1. صديقي گفت:

    درود
    جناب اقای قسمتی از زحماتی که برای نشان دادن تاریخ منطقه می کشید صمیمانه تشکر میکنم.
    برایتان سلامتی ارزو دارم

دیدگاه خود را به ما بگویید.