تاریخ انتشار :پنج شنبه ۱۱ دی ۹۳.::. ساعت : ۱۲:۲۱ ب.ظ
کدخبر : 11659:: بازدید547:: بامدیریت:فرهاد نظری

اثرجلبک ارگوسان برسیستم ایمنی پوست ماهی-عاطفه کریمی پاشاکی

سیستم ایمنی پوست ماهی

باافزایش تراکم ابزیان در صنعت ابزی پروری و بروز انواع دستکاریها در پرورش ماهی تضعیف سیستم ایمنی نتیجه بروز انواع بیماری های عفون و غیر عفونی بسیار معمول است.استفاده از مواد محرک ایمنی به عنوان یک مکمل غذایی قادر به بهبود دفاع غیر اختصاصی و ایجاد مقاومت در برابر عوامل بیماریزا در زمان بروز استرس های فراوان در حین پرورش می باشد.یکی از سد های دفاعی ابتدایی در ماهی نیز موکوس ماهی است که حاوی ترکیبات موثر در ایمنی ذاتی می باشد.در مقابله با عوامل بیماریزا تقویت سیستم ایمنی ذاتی در موکوس ماهی نیز با اهمیت به نظر میرسد.

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.