تاریخ انتشار :یکشنبه ۱ تیر ۹۳.::. ساعت : ۵:۴۰ ب.ظ
کدخبر : 10066:: بازدید6,859:: بامدیریت:فرهاد نظری

فرهیختگان روستای پاشاکی قسمت دوم

فرهیختگان روستای پاشاکی

به ترتیب حروف الفبا نام خانوادگی
 
صدیقی

سیما صدیقی پاشاکی فرزند محمدرضا(کارشناس شیمی.کارمند شرکت مواد بهداشتی)
بیژن صدیقی پاشاکی فرزند محمدرضا(کاردان فنی تراشکاری.کارمند فنی قطعه سازی ایران خودرو)
بهنام صدیقی پاشاکی فرزند محمدرضا(کارشناس مدیریت صنعتی و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد قزوین)
علی صدیقی پاشاکی فرزند حسینعلی(لیسانس روانشناسی بالینی)
علی صدیقی فرزند حبیب (لیسانس متالورژی)
سمیرا صدیقی فرزند حبیب (فوق لیسانس عمران)
پوران صدیقی پاشاکی فرزندعلیرضا(کارشناس علوم اجتماعی)
پروانه صدیقی فرزندعلیرضا(کارشناس ادبیات)
پریسا صدیقی فرزندعلیرضا(کارشناس از حوزه)
خاطره صدیقی پاشاکی فرزند رزم آرا(مهندسی باغبانی)
عاطفه صدیقی پاشاکی فرزند رزم آرا(لیسانس ریاضی)
آسیه صدیقی پاشاکی فرزند فریدون(کارشناس بیمه)
فرشته صدیقی پاشاکی فرزند فریدون(کارشناس پرستاری)
محمد جواد صدیقی پاشاکی فرزند قربانعلی(دانشجوی دکتری اقتصاد مالی)
معین صدیقی پاشاکی فرزند کیومرث(مهندسی کامپیوتر)
الهام صدیقی پاشاکی فرزندفریدون(کارشناس ارشد صنایع غذایی)
ابوذرصدیقی پاشاکیفرزندفریدون(کارشناس ارشد مدیریت)
فاطمه صدیقی پاشاکی(کارشناس ارشد ادبیات واستاد دانشگاه)
اسماعیل صدیقی پاشاکی(کارشناس ارشد زبانشناسی)
کامبیزصدیقی پاشاکی فرزندحمزه(کارشناس متر جمی زبان آلمانی)
کامران صدیقی پاشاکی فرزندحمزه(مهندس کشاورزی)
محمدرضا صدیقی پاشاکی فرزندحمزه(کارشناس حسابداری)
احمدصدیقی پاشاکی فرزندرمضان(کارشناس ارشدواستاد دانشگاه)
اباذرصدیقی پاشاکی(کارشناس علوم آزمایشگاهی)
محدثه صدیقی پاشاکی فرزنداحمد”محمود”(دانشجوی پزشکی دانشگاه گیلان)
محدثه صدیقی پاشاکی(مهندسی کارشناسی ارشد کشاورزی)
منیره صدیقی پاشاکی(مهندسی کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ)
مهدیه صدیقی پاشاکی(کارشناسی پرستاری)
محبوبه صدیقی پاشاکی(کارشناسی تربیت بدنی)
الهام صدیقی پاشاکی(کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی)
فرشید صدیقی پاشاکی فرزند رزم آرا(کارشناس آموزش ریاضی و کارشناس ریاضی محض)
ابراهیم صدیقی پاشاکی فرزند اسد(کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و مدیر کارخانه ای در ساوه )
عبدالعظیم صدیقی پاشاکی فزندعباس(متخصص پرتودرمانی)
داودصدیقی پاشاکی فرزند احمد«محمود»(کارشناس ارشدشهیدبهشتی برق وقدرت)
ادریس صدیقی فرزنداحمد«محمود»(دکتری شیمی)
محمد صدیقی پاشاکی فرزنداحمد”محمود”(دانشجوی فیزیوتراپی)

صداقتی
سهراب صداقتی فرزند قربانعلی(لیسانس زیست شناسی)
علی صداقتی فرزند قربانعلی(لیسانس جامعه شناسی)
بهروزصداقتی فرزند قربانعلی(لیسانس ریاضی محض)
رامین باقری مطلق فرزند محمد علی(فوق لیسانس حقوق)
پیمان صداقتی فرزند ابوالحسن(لیسانس حسابداری)
مهدی صداقتی فرزند سهراب(دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی)
آرزو صداقتی فرزند سهراب(لیسانس مدیریت بازرگانی)
مریم صداقتی فرزندعلی(لیسانس حقوق)
فاطمه صداقتی پاشاکی(کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی)
محمد صداقتی پاشاکی فرزندکیخسرو(دانشجوی کارشناسی ارشد عمران)
زهرا صداقتی پاشاکی فرزندکیخسرو(دانشجوی سال آخر پزشکی)
کیخسرو صداقتی(کارشناسی حسابداری)

طلوعی
سلمان طلوعی پاشاکی دکترای علوم آزمایشگاهی

طالقانی
مهردادطالقانی پاشاکی(پزشک عمومی)

عباسی

پژمان عباسی پاشاکی فرزندغلام(کارشناس ارشد بیوتکنولوژی پزشکی)

عاشوری
فرشته عاشوری پاشاکی فرزند کیومرث(لیسانس حقوق)
ماندانا عاشوری پاشاکی فرزند غلام حسن (دکترا مهندسی شیمی از ایالت تگزاس امریکا)
ماکان عاشوری پاشاکی فرزند غلام حسن (لیسانس کارگردانی)
محمد عاشوری پاشاکی (لیسانس معدن)

عبدالله زاده
فرهاد عبدالله زاده پاشاکی فرزندهادی(کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک)
فرزاد عبدالله زاده پاشاکی فرزندهادی(کارشناسی ارشدمهندسی حمل ونقل،معاون بهره برداری از راه آهن کل کشور تا سال ۹۳ و از سال ۹۳ به بعد استانداری گیلان)

فرهادی
محدثه فرهادی پاشاکی فرزندعیسی(کارشناس حسابداری)
زینب(عاطفه)فرهادی پاشاکی فرزندابراهیم(کارشناس پرستاری)

فاضلی
هانیه فاضلی پاشاکی فرزند حسن(دانشجوی مقطع ارشد مهندسی نرم افزار)

قاسمی

محمدرضا قاسمی پاشاکی فرزند ناصر(ایمنی بهداشت محیط زیست صنایع  HSE)

معصومه قاسمی پاشاکی فرزند ناصر (کارشناس مدیریت بازرگانی)

قنبری
شاهین قنبری پاشاکی فرزند محمدعلی(مهندس برق قدرت)
شروین قنبری پاشاکی فرزند محمدعلی(کارشناسی ارشد حسابداری)
فاطمه قنبری اصلی پاشاکی فرزند علیرضا(لیسانس حقوق)

قسمتی‌زاده
محمدعلی قسمتی زاده پاشاکی فرزند فیض الله(مهندسی رشته عمران)
مهران قسمتی‌زاده پاشاکی(پزشک عمومی)
قسمتی مطلق
خسرو قسمتی مطلق پاشاکی فرزند اکبر(مهندس کشاورزی)
زهرا قسمتی مطلق پاشاکی فرزند مهرداد(مهندس IT)
مهران قسمتی مطلق پاشاکی فرزندحسن (کارشناس مکانیک)
پویان قسمتی مطلق پاشاکی(مهندسی مواد)
مائده قسمتی مطلق پاشاکی(مهندسی )

کریمی

مریم کریمی پاشاکی فرزندجمشید (ترم اخرفوق لیسانس حسابداری)
نسیبه کریمی پاشاکی فرزند گداعلی کریمی(فوق لیسانس ادبیات عرب)
رضا کریمی (کارشناس برق قدرت و کارشناس ارشدEMBA)
علی کریمی پاشاکی (کارشناس علوم سیاسی)
محمد کریمی پاشاکی (کارشناس عمران)
نازنین کریمی پاشاکی فرزنددکترصیاد(دانشجوی سال ششم رشته پزشکی)
فاطمه کریمی پاشاکی فرزندعزیزاله(کارشناسی روانشناسی)
امیر مسعود کریمی پاشاکی فرزندعلی(دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه گیلان)
عباس کریمی پاشاکی فرزند اسداله(مهندس عمران)
اعظم کریمی پاشاکی فرزند اسداله (کارشناس پرستاری)
کمیل کریمی پاشاکی فرزند احمد(کارشناس آمار)
سمانه کریمی پاشاکی فرزند سیاوش (کارشناس ارشد جغرافیای توریست)
هوشیارکریمی پاشاکی فرزند پرویز (کارشناس مدیریت صنعتی)
مهدی کریمی پاشاکی فرزند هوشیار( دانشجوی رشته مهندسی برق – الکترونیک دانشگاه گیلان
ستارکریمی پاشاکی فرزنداسداله(مهندسی برق الکترونیک)
آرمین کریمی پاشاکی فرزند علی(مهندسی برق قدرت)
ویدا کریمی پاشاکی فرزند علی(کارشناس و مترجم زبان انگلیسی)
نیما کریمی پاشاکی فرزند حسینعلی(مهندسی معماری)
سینا کریمی پاشاکی فرزند حسینعلی (مهندسی مکانیک)
پویا کریمی پاشاکی فرزند حسینعلی( مهندسی مکانیک)
مهدی کریمی پاشاکی فرزند داود(کارشناس ارشد عمران)
منیژه کریمی پاشاکی فرزند تیمور(کارشناس الهیات)
مهیار کریمی پاشاکی فرزندتیمور(…)
وحید کریمی پاشاکی فرزندحسین(دکتری کامپیوتر، استاد دانشگاه واترلو کانادا)
فرحناز کریمی پاشاکی(کارشناسی ارشدحسابداری)
الهه کریمی پاشاکی(کارشناسی ارشدمهندسی معماری)
صیادکریمی پاشاکی(دکترای دندانپزشکی)
سجاد کریمی پاشاکی(دکترای جغرافیای سیاسی)
علی کریمی پاشاکی(کارشناسی ارشدمهندسی HSE)
عبدالله کریمی(کارشناسی مهندسی صنایع )
مرتضی کریمی پاشاکی(مهندسی شیمی)
محمدحسین کریمی پاشاکی(مهندسی ارشدسازه های آبی)
علی کریمی پاشاکی(بازیکن سرشناس فوتبال)

کمالی

 

کمالی زاده

محدثه کمالی پاشاکی فرزند فرداد (کارشناس حسابداری)
مریم کمالی زاده پاشاکی دبیری الهیات
عمران کمالی زاده پاشاکی(مهندسی عمران)
عرفان کمالی زاده پاشاکی(کارشناس حسابداری)

مهری

ابوذر مهری پاشاکی (کارشناسی ارشد مدیریت )
آسیه مهری پاشاکی فرزند شیرزاد ( کارشناسی ارشد روانشناسی )

مرادمند

کامران مرادمند فرزندخسرو کارشناس جغرافیا
زهرا مرادمند فرزند فرید مهندس کامپیوتر
کوروش مرادمند فرزند عبد اله مهندس مکانیک

منصورقناعی

ابوذر منصور قناعی فرزند غلامعلی(مهندسی برق قدرت ،دانشجوی کارشناسی ارشد)
زهرا منصورقناعی فرزندسلیمان (کارشناسی تربیت بدنی وکارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی آموزشی)
سعید منصور قناعی فرزند میرزا احمددبیر بازنشسته(دانشجوی سال آخر مهندسی اجرایی عمران دانشگاه منتظری مشهد)
تکتم منصور قناعی فرزند میرزا احمد(دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم مشهد )
بهناز منصورقناعی پاشاکی فرزند مهرداد(لیسانس جامعه شناسی)
مرحوم فاضل منصورقناعی فرزند رحمتعلی(اولین لیسانس حقوق سیاسی پاشاکی)
ناخدا یکم ستاد تقی منصور قناعی فرزند رحمتعلی
رویا منصور قناعی فرزند عزت اله(دکترای تخصصی پژوهش)
انوش منصور قناعی فرزند اسماعیل(لیسانس مکانیک)
نویدمنصور قناعی فرزند تقی(لیسانس بازیگری وکارگردان تأتر)
پریسا منصور قناعی فرزند اسماعیل(لیسانس زیست شناسی)
عباس منصور قناعی فرزند حمید(کارشناس علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی تهران)
فاطمه منصورقناعی پاشاکی فرزند فرهاد(دانشجوی مهندسی صنایع سبزوار)
مرتضی منصور قناعی پاشاکی فرزندحمید(کارشناس حقوق قضایی از تهران)
صدیقه منصورقناعی پاشاکی فرزند جمشید(مهندس برق)
صاحبه منصورقناعی پاشاکی فرزند جمشید(کارشناس زیست شناسی)
مصطفی منصورقناعی پاشاکی فرزند حمید(دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه تهران)
امیر منصورقناعی فرزند فاضل(دکترای دامپزشکی)
محمد جواد منصور قناعی پاشاکی فرزند اسماعیل(مهندس مکانیک)
زهرا منصور قناعی پاشاکی فرزند اسماعیل (کاشناس ارشد حسابداری)
حسین منصور قناعی فرزند اسماعیل(مهندس عمران)
ابراهیم منصورقناعی پاشاکی«یزدان»فرزندغلامعلی(کارشناس شیمی)
ماندانا منصورقناعی پاشاکی فرزندخسرو(دکترامتخصص زنان)
ایرج منصور قناعی پاشاکی(کارشناس حسابداری)
زهرا منصور قناعی پاشاکی(کارشناس حقوق ثبت)
لیلا منصور قناعی پاشاکی(کارشناس حسابداری)
فاطمه منصور قناعی پاشاکی(کارشناس مدیریت)
صادق منصورقناعی(دانشجوی کارشناسی مهندسی ارشد برق)
اسماعیل منصورقناعی(مهندسی کشاورزی)
احسانه منصورقناعی(دانشچوی کارشناسی ارشدمهندسی عمران -سازه)
زهرا منصورقناعی پاشاکی فرزند سهراب(کارشناس ارشد مدیریت سیستم)
جمشید منصورقناعی(کارشناسی ارشد)
فریبرز منصور قناعی پاشاکی(فوق تخصص دکترای کبدوگوارش)
سرهنگ خسرو منصور قنایی پاشاکی

ملک زاده
آزاده ملک زاده پاشاکی فرزندجمشید(دکترای پزشکی عمومی)
سجاد ملک زاده پاشاکی فرزندجمشید(کارشناسی مهندسی مکانیک)

ملایی
محمدعلی ملایی پاشاکی فرزندرحیمعلی(کارشناس حسابداری)
سعید ملایی پاشاکی فرزند محمدعلی(مهندسی عمران)
سامان ملایی پاشاکی فرزند محمدعلی(مهندسی برق قدرت)

محمدی

مصطفی محمدی پاشاکی فرزند عیسی (مهندس برق صنعتی)
مرضیه محمدی فرزندحسن(دکترای روانشناسی)
مهدی محمدی فرزندحسن(کارشناسی مکانیک)
زهرا محمدی پاشاکی فرزندابراهیم(کارشناس پرستاری)
رقیه محمدی پاشاکی فرزندابراهیم(کارشناس حسابداری)
رضا محمدی پاشاکی فرزند تقی(کارشناسی ارشد الکترونیک)

محمدی نژاد

میلادمحمدی نژاد پاشاکی (فوق لیسانس سیستم های برق قدرت از دانشگاه گیلان)
یاسین محمد نزاد پاشاکی فرزندقاسم(کارشناسی صنایع غدایی)
گل آقامحمدی نژادپاشاکی(مهندسی کشاورزی)
صادق محمدی نژاد پاشاکی(مهندسی معدن)
مهران محمدی نژاد پاشاکی فرزندکاس آقا(مهندس عمران – ساختمان)
سیامک محمدی نژاد پاشاکی فرزندکاس آقا(مهندس نرم افزار)
میثم محمد نژاد پاشاکی(مهندسی مکانیک)
فرهادمحمدی نژاد(دکتری الهیات)

موقری
مجتبی موقری پاشاکی فرزند داریوش(مهندسی کامپیوتر نرم افزار)

مقصودی
رضامقصودی پاشاکی(دکتری رشته حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی)

ازعزیزان پاشاکیجی تقاضامندم اسامی افراد تحصلکرده ای  راکه دارای مدارج علمی کارشناسی وکارشناسی ارشدودکترا می باشند به این وب معرفی نمایند.

«مطالب مرتبط»

۳۱ دیدگاه

 1. محمدرضا قاسمی پاشاکی گفت:

  محمدرضا قاسمی پاشاکی فرزند(ناصر) ایمنی بهداشت محیط زیست صنایع HSE

 2. محمدرضا قاسمی پاشاکی گفت:

  معصومه قاسمی پاشاکی فرزند ناصر کارشناس مدیریت بازرگانی

 3. فوق لیسانس سیستم های برق قدرت
  از دانشگاه گیلان

 4. مصطفی گفت:

  مصطفی محمدی پاشاکی مهندس برق صنعتی فرزند عیسی

 5. محدثه گفت:

  محدثه کمالی پاشاکی فرزند فرداد کارشناس حسابداری

دیدگاه خود را به ما بگویید نشمین